Tilbake til søkeresultatene

REISEFORSK-Forskning og innovasjon for reiselivet

REISEFORSK - Digitale verktøy for å påvirke kjøpsadferd hos Kvalitetsturisten som skal velge - eller har valgt - Norge som reisemål!

Tildelt: kr 38 400

Prosjektnummer:

298298

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2019 - 2019

Organisasjon:

Geografi:

Reiselivsbedriften Up Norway pakketerer, tematiserer og formidler norske reiseopplevelser til primært internasjonale reisende gjennom en digital plattform. Selskapets visjon er å gjøre det enkelt for internasjonale reisende å velge Norge som reisemål. Up Norway bruker teknologi til å nå ut til den såkalte 'Kvalitetsturisten' direkte, og skreddersyr et reiseforslag basert på en digital kartlegging av kundens interesser og preferanser. Pågående teknologiutvikling er knyttet til automatisering av booking mellom Up Norway og underleverandører. Både Up Norway sine kunder, REISEPOL-studiene og Menon sine rapporter om norsk reiseliv, bekrefter at Norge er et unikt komplisert land å planlegge en reise i. Viktig bidrag for mer bærekraftig turisme, er de tiltakene som gjør Norge mer konkurransedyktig mot den betalingsvillige- og betalingssterke turisten som kan fristes til å reise i hele Norge, hele året. Gitt at man lykkes med å nå ut til rett målkunde digitalt, kreves også sosialpsykologisk kompetanse og digitale verktøy for å konvertere de man faktisk når, på en effektiv måte. I Up Norway sin strategi for 2019 inngår en spissing av den digitale profilen mot 'Kvalitetsturisten' med kommunikasjon som formidler selskapets verdiløfte (eksperthjelp fra erfarne lokale, skreddersydd til deg, verdt til å betale for, en garanti for at drømmeferien i Norge blir oppfylt) for i større grad å lykkes å nå ut til målkunden og konvertere denne. Selskapet har et mål om å nå en salgsfart på ca. 60 reisefølger per måned (fra nåværende ca. 20). I denne forbindelse søkes ekspertise fra førstelektor/forsker Bjørn Ove Grønseth, USN, spesifikt på kjøpsadferd blant internasjonale turister, digital merkevarebygging, budskapsutforming i markedskanalene samt tjenestedesign for å nå prosjektmålene som beskrevet. Leveransen fra prosjektet skal ikke være en rapport, men tilpassing av digitale verktøy og læring som kan implementeres med det samme.

Aktivitet:

REISEFORSK-Forskning og innovasjon for reiselivet