Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Flagship Battery 2030+: Hva betyr dette for norske aktører?

Tildelt: kr 33 999

Formålet med arrangementet er å presentere EU-initiativet Battery 2030+ og hvilke muligheter som ligger i dette for norske aktører som jobber i eller mot batteribransjen eller som har interesse for å komme inn på dette markedet. Battery 2030+ jobber for å få etablert et nytt Flagship program i EU for langsiktig forskning på batterier der radikalt nye batterikonsepter og nye funksjonaliteter ved batterier vil være sentrale temaer. Etableringen av et slikt flagship vil bidra til at vil styrke Europas stilling og bidra til at Europa blir ledende på sentrale områder. Målgruppen for arrangementet er både forskningsmiljøer og bedrifter og som jobber inn mot batteriforskning samt offentlige aktører som finansierer forskning på området slik som Forskningsrådet, Innovasjon Norge og relevante departementer. I tillegg til å spre informasjon til et bredt norsk batterimiljø om mulighetene som ligger i Battery 2030+ er det ønskelig å etablere en støtte i det norske miljøet til dette initiativet. Finansiering til et slikt stort europeisk initiativ krever støtte fra ulike medlemslandene i EU-kommisjonen. Det vil på workshopen også bli diskutert muligheter for hvordan ulike organisasjoner kan gi sin støtte. En slik kanal vil være den nyetablerte ETIP Batteries.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi