Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Forprosjekt til å utvikle et nytt aktivitetshjelpemiddel for voksne mennesker med funksjonsnedsettelse som skal brukes i hjemmet.

Tildelt: kr 74 999

Prosjektnummer:

298409

Prosjektperiode:

2019 - 2019

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Formålet med prosjektet er å jobbe frem et produkt / konsept, hvor funksjonshemmede voksne kan utføre trening i hjemmet. Vi skal først jobbe frem et kosept som det i neste omgang søkes penger til gjennom EU sitt program Horison 2020 eller via andre finansielle kanaler.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020