Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

C-Cap - Karbonfangst fra cruise- og passasjerskip

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

298588

Prosjektperiode:

2019 - 2020

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Scanship leverer i dag systemer for avløpsrensing til cruise- og passasjerskip og ønsker å utvikle en ny teknologi som muliggjør å håndtere andre typer organisk avfall på cruiseskip som matavfall, slam, papir, tre, plast og spilloljer. Primærstrategi er å fremstille biokarbon fra restråstoffene basert på pyrolyseteknologi og dermed kunne oppnå en kostnadseffektiv håndtering av restråstoffene og vesentlig reduksjon i karbonavtrykk fra cruisenæringen. I C-Cap prosjektet er produksjon av agglomerert biokarbon fra relevante restråstoff blandinger ble testet ut ved RISE PFI og innvirkning av prosess betingelser på produktegenskaper belyst. Det ble utviklet teknologikonsept for produksjon av agglomerert biokarbon fra relevante restråstoff fra cruiseskip som skal ta videre i samarbeid med aktuelle sluttbrukere for biokarbon.

Hovedefffekten av forprosjektet er at det er bygget kompetanse på hvordan produktegenskaper for agglomerert biokarbon påvirkes av agglomereringsprosess og pyrolyseprosess. Denne kompetansen vil være nyttig i videre arbeid med å utvikle et biokarbon rettet mot ulike anvendelser i samarbeid med aktuelle sluttbrukere.

Scanship er en ledende leverandør av systemer for avløpsrensing i cruiseskipnæringen. Gjennom C-Cap prosjektet ønsker Scanship å utvikle et nytt teknologikonsept som kan muliggjøre å håndtere alt organisk avfall fra cruiseskip med et nytt avfallshåndteringssystem ombord i skipene. Ideen er å produsere biokarbon og bioenergi fra restråstoffet hvilket vil kunne gi stor reduksjon i karbonavtrykket fra cruisenæringen og samtidig en mer kostnadseffektiv avfallshåndtering. RISE PFI er FoU partner i C-Cap prosjektet. RISE PFI er en ledende FoU aktør innen pyrolyseteknologi i Norge.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram