Tilbake til søkeresultatene

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Delegasjonsreise til OTC Houston

Tildelt: kr 99 999

GCE Subsea er en av kjernepartnerne i Norway2OTC 2019 (http://2019.norway2otc.no/). Det skal her gjennomføres en delegasjonsreise som inkluderer deltakelse på OTC messen, samt diverse frokostseminar, møter og workshops med næringsliv og akademia. Klyngen ønsker gjennom dette prosjektet å tilrettelegge for at flest mulig av gründer- og SMB medlemmene får muligheten til å delta på denne delegasjonsreisen gjennom å tilby reisestøtte, samt bistand til kobling mot relevante miljøer i Houston. Internasjonalisering er en viktig del av klyngens strategi, og Mexicogulfen representerer et stort marked for norske bedrifter. Tilgang til dette markedet er også et viktig utstillingsvindu for å komme inn i f. eks Brasil, som representerer verdens største subsea marked.

Budsjettformål:

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet