Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Electromechanical Presages of Sudden Cardiac Death in the Young: integrating imaging, modelling and genetics for patient stratification

Tildelt: kr 3,0 mill.

Forskningsfokus: Hos unge (<40 år), er plutselig hjertedød ofte den første manifestasjonen av en genetisk hjertesykdom som forårsaker dødelige hjerterytmeforstyrrelser. Både mannlig kjønn og fysisk trening er kjente risikofaktorer for plutselig hjertedød i denne sårbare befolkningen. Nåværende mekanistisk forståelse av hvordan kjønnsrelaterte og miljømessige faktorer som trening interagerer med den iboende sårbarheten i hjertemuskelen og utløser farlige rytmeforstyrrelser eller fremskynder utviklingen av arvelige hjertesykdommer er begrenset. Dette gjør identifiseringen av pasienter som løper risiko for plutselig hjertedød ekstremt vanskelig. EMPATHY-prosjektet har som mål å avdekke de komplekse rytmeforstyrrende elektromekaniske interaksjonene i de tilsynelatende friske, men likevel sårbare, bærere av genfeil som disponerer for hjertesykdommer. Dette gjøres ved å kombinere tre forskjellige komplementære vitenskapelige felt: klinisk bildediagnostikk (Oslo), genetikk og cellulær elektrofysiologi (Milano) og multiskala datamodellering (Maastricht). Vi forventer at den integrerte EMPATHY-tilnærmingen vil avdekke nye genetiske og elektromekaniske signaturer av sykdommer med høy risiko for alvorlige hjerterytmeforstyrrelser, noe som igjen muliggjør tidligere gjenkjenning av sykdom, introduksjon av potensielt livreddende behandling og effektiv forebygging av plutselig hjertedød blant unge.

-

Sudden cardiac death (SCD) is responsible for half of the deaths related to heart disease. In the young (<40 years), SCD is often the first manifestation of a genetic cardiac disease causing lethal arrhythmias. Both male gender and physical exercise are known risk factors for SCD in this vulnerable population. Current mechanistic understanding of how exercise- and gender-related factors facilitate the occurrence of ventricular arrhythmias is limited, which makes the identification of those at risk for SCD extremely difficult. The EMPATHY project aims to unravel the complex pro-arrhythmic electro-mechanical interactions in the apparently healthy yet vulnerable hosts of genetic cardiac diseases by combining three different but highly complementary scientific fields, being clinical cardiac imaging (OSLO), genetics and cellular electrophysiology (MILAN), and multi-scale computational modelling (MAASTRICHT). Data will be obtained from aetiologically different populations, including cardiomyopathy and channelopathy patients as well as athletes with exercise-induced QT prolongation, all having the influence of exercise on disease occurrence/progression and a male predominance for phenotypic manifestations in common. These data will be used to create virtual patient models for well-controlled in silico evaluation of disease-specific proarrhythmic mechanisms related to exercise and gender. We expect that the integrative EMPATHY approach will reveal novel genetic and electro-mechanical signatures of arrhythmogenic diseases, enabling more effective prevention of SCD in the young.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering