Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

International Industrial Ontologies Workshops 2019

Tildelt: kr 55 999

IOF 2019 vil samle nasjonale og internasjonale initiativer innenfor ontologi-støttet digitalisering: - Norsk olje og gass-industri, som er ledende innenfor bruk av ontologier innen industrielle produksjonssystemer. De sentrale aktørene er partnere i SIRIUS SFI - Et ledende internasjonalt forskernettverk innenfor ontologi-baserte metoder, organisert gjennom International Ontology Foundry (IOF). - Det norske forskningsmiljøet innen semantisk teknologi, koordinert gjennom SIRIUS SFI - Nøkkelpersoner i norsk industri engasjert i digitaliseringsprogrammer - Internasjonale grupperinger som arbeider med ontologi-baserte tilnærminger innenfor ISO-standardisering. IOF 2019 er et sjeldent eksempel på at aktører fra hele verden, og på tvers av sektorer, kommer sammen. Arrangementet bidrar til å gjøre Norge til ledende deltager i utviklingen av digitaliserte standarder. Konferansen er non-profit og vil gå over 4 dager. De første to dager er industri-fokusert og blir holdt på DNV GL sitt hovedkontor på Høvik. De to første dagene vil ha bred oppslutning fra både norsk og internasjonal industri og standardiseringsarbeid. De to siste dagene arrangeres på Universitetet i Oslo i regi av SIRIUS SFI. Her blir det et bredt spekter av fokuserte faggrupper med høyt faglig innhold. Disse to dagene er en unik anledning for norske forskere og spesialiser i norsk IT-industri til å utvide sitt internasjonale nettverk og få direkte kjennskap til hvor forskningsfronten står. IOF arrangerer to workshop i året ambulerende mellom USA og Europa. IOF 2019 ble, i konkurranse med andre, lagt til Norge fordi vi har et unikt samabeid mellom industri og forskningsmiljøer innenfor ontologi-støttet digitalisering.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon