Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Prosesserte marine biprodukter som fôrmiddel til oppdrettslaks

Alternativ tittel: Processed marine by-products as feed ingredients to farmed atlantic salmon

Tildelt: kr 1,7 mill.

Fôret til oppdrettslaks inneholder stadig høyere andel vegetabilske råstoff og fiskemel/-olje fra Sør-Amerika. Dette prosjektet ønsker å gjøre laksefôret mer bærekraftig, ved å erstatte langreiste råvarer med norsk lakseolje og proteinhydrolysat laget av biprodukter. Det er blitt utført fôringsforsøk i labskala og storskala merd med lovende resultater. Prosjektresultatene kan potensielt anvendes til å lage nye fôrresepter for laksefôr som inneholder høyere andel marine, kortreiste råvarer.

-

Formålet med prosjektet er å undersøke om olje og proteinhydrolysatet fra lakse-restråstoff kan brukes som fôrmiddel til oppdrettslaks. Det er i dag betydelig bruk av vegetabilske råstoff i laksefôr. På tross av utstrakt rensing er det likevel mange antinæringsstoffer igjen som bidrar til tarmskader og økt betennelsesstress i fisken. Marine råstoff er gode proteinkilder, gir lite problemer med hensyn på betennelser og har gode ernæringsmessige egenskaper. Prosjektet vil optimalisere lagringsforholdene til olje og proteinhydrolysatet, samt karakterisere produktene og utføre fôringsforsøk i kar. Det vil bli utført et fôringsforsøk for å analysere hva andelen frie fettsyrer i oljen har å si for fordøyelighet, vekst, tarmhelse og fiskevelferd. Et annet fôringsforsøk vil forsøke å redusere bivirkninger fra vegetabilske råvarer, ved å erstatte deler av soyaproteinet i laksefôr med ulike mengder lakseproteinhydrolysat. Alle fôringsforsøkene vil bli utført ved NTNU Sealab i triplikate kar til minst dobling av laksesmoltens startvekt. Analysene i etterkant vil ha fokus på tarmhelse og betennelsesindikatorer i tarm, muskel og lever. De sentrale FoU-utfordringene i prosjektet er å stabilisere råvarene og optimalisere prosessen for best mulig kvalitet. Andre utfordringer vil være å finne toleransegrenser for frie fettsyrer i dietter, noe som også er viktig for lavtrofiske fisk som har høy hydrolysegrad. Bedre helse og velferdsforbedringer ved bruk av olje og hydrolyserte proteiner fra laks, kan være utfordrende å påvise. Prosjektresultatene kan potensielt anvendes til å lage nye fôrresepter for laksefôr som inneholder høyere andel marine, kortreiste råvarer. Ved positive resultater, vil vi kunne erstatte noe av de vegetabilske råvarene som gir tarmskader og betennelser i laksen, og dermed bedre fiskevelferden.

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd