Tilbake til søkeresultatene

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Reisestøtte i forbindelse med etablering av FoU-kontakt med universiteter i Brasil

Tildelt: kr 11 831

Prosjektnummer:

298917

Prosjektperiode:

2019 - 2019

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Formålet med reisen er å etablere FoU-kontakt og danne grunnlag for fellesprosjekter med University of Rio de Janeiro og University of Brasilia i Brasil, som er ledende forskningsmiljøer innen vann- og avløpsrensing i Brasil. Begge universiteter har et godt samarbeid med industripartnere. Brasil og BRICS har fått stort fokus i både Norges og EUs forskningsprogrammer. NMBUs Water Harmony forskningsgruppe har mange prosjekter med over 30 land utenom Brasil og Latin-Amerika. Vi ser at det er store muligheter for å formidle kunnskap vi har ervervet gjennom de siste 7 årene, samt å skape nye muligheter for store og komplekse prosjekter som er nyttig både for NMBU, brasilianske universiteter og partnere i vårt nettverk. Det forventes etablering av samarbeid mellom industripartnere i Brasil og Norge, og å skape motivasjon hos alle partnere til å søke EU Horizon 2020 og forskningsfinansiering både i Norge og i Brasil.

Budsjettformål:

INT-BILAT-BILAT-ordningen