Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Felles Norsk Konferanse for IKT-forskning (NIK/NOKOBIT/NISK/UDIT)

Tildelt: kr 99 999

Konferansen får bidrag og deltagere fra alle universiteter og høgskoler i Norge og vil være organisert i fire parallelle spor bestående av: -NIK (Norsk informatikkonferanse) som er en nasjonal konferanse innen informatikk arrangert årlig siden 1988. NIK er en felles arena for forskere og studenter som er interessert i å utvikle kunnskap om anvendt og teoretisk informatikk. - NOKOBIT (Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi) som er en nasjonal konferanse innen informasjonssystem og informasjonsvitenskap arrangert årlig siden 1993. Konferansen fokuserer på tema knyttet til utvikling, implementering og bruk av IKT i organisasjoner, og samfunnsmessige problemstillinger ved IKT. - NISK (Norsk informasjonssikkerhetskonferanse) som er faglig organisert av det norske nettverket for informasjonssikkerhet og dermed tett knyttet til de sterkeste IT-sikkerhetsmiljøene i Norge. - UDIT (Norske Konferanse for Utdanning og didaktikk i IT-fagene) som ble etablert i 2014 og fikk egen programkomité i 2015. UDIT har til formål å inspirere til diskusjon og erfaringsutveksling om læring innenfor IT-fagene. Dette er spesielt viktig i forhold til utdanning av IT arbeidskraft og rekruttering av IT-forskere. Den faglige bredden i konferansen betyr at den samlet godt dekker IKTPluss programmet sine prioriterte forskningsområder innen kompleksitet og robusthet, data og tjenester overalt, og et trygt informasjonssamfunn. Innlegg på konferansene vil bli basert på innsending av artikler som blir fagfellevurdert av de fire programkomiteene. Dette i forhold til å sikre at den faglige kvaliteten på konferansen holder en internasjonal profil og nivå. Konferansene arrangeres ved ulike lærersteder fra år til år. I 2018 hadde konferansen 30-års jubileum og ble arrangert på Svalbard, arrangør var Universitetet i Oslo. Tidligere arrangører er blant andre Høgskolen i Gjøvik, NTNU, UiA, HiO, HiMolde, HiBU, NHH, HiBO, UiO, UiT, UiS, UiB og HIOF.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon