Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12894 An advanced investment tool based on machine learning and big data

Alternativ tittel: Et avansert porteføljestyringsverktøy basert på maskinlæring og dataanalyse

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektet har gjennomført en evaluering av nyere, læringsbaserte metoder for kombinatoriske spill basert på Alpha Go algoritmen for spillet "Go". Vi har også evaluert flere metoder for samvariasjon av tidsserier slik at utvikling av én tidsserie kan brukes til å si noe om hvordan andre tidsserier forventes å endres. Metoder for valg av investeringsportefølger har startet. Her gjelder det å velge de mest lovende aksjer eller valutaer i forhold til tilgjengelig budsjett for investeringene og forventet utvikling av investeringsarbeidet. Dette arbeidet videreføres i 2021.

The AI Investment platform will be new solution offered in the financial market as Software as a Service. The new solution will be created based on the results of the proof of concept prepared in the project. AI Investment will use the state-of-the-art machine learning (ML) algorithms: both in financial time series prediction (multi-head neural networks based on combination of different types of networks: Wavenet, ResNet, Dilated LSTM, SFM, Differentiable Neural Computer and other; and reinforcement learning: differentiable neural trees, MCSnet, Alpha Zero, multi agent cooperation, meta learning and many more. Unlike some available solutions, AI Investment will use the potential of the latest achievements of machine learning and learn optimization methods and their parameters from data instead of deterministic work performed by the analysts that is optimized in the data mining process. Furthermore, the AI Investment platform will be capable of recursive self-improvement.

Aktivitet:

EUROSTARS-EUROSTARS