Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12808 - ADNSpine A revolutionary new Industry 4.0 digital spinal brace service

Alternativ tittel: E12808 - ADNSpine En revolusjonerende Industri 4.0 digital tjeneste for ortopediske korsetter

Tildelt: kr 83 145

Prosjektnummer:

298982

Prosjektperiode:

2019 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Samarbeidsland:

Skoliose (skjev rygg), er en lidelse som påvirker 1,6 millioner barn i Europa. Behandling for milde og moderate tilfeller er i hovedsak støtte med ortoser. Alvorlige tilfeller trenger kirurgi. Produksjon av ortoser på tradisjonelt vis, foregår ved gipsavstøpninger, noe som gjør det nødvendig at pasienten ligger stille i 30-60 minutter, noe som er en påkjenning for små barn. Ortosene må byttes hver 6 måned, men produksjonsprosessen kan ta så lang tid som 3 måneder. Noen barn har vokst ut av ortosen sin før den er ferdigprodusert og prosessen må startes på nytt. Prosjektet skal levere en robust og testet globalt skalerbar tjeneste for levering av ortpopediske korsetter for mennesker med skjevheter i ryggraden. Vi skal ta i bruk avansert 3D-skannings-teknologi, maskinlæring og additive tilvirkningsmetoder for å levere en komplett ende-til-ende-løsning fra konsultasjon til leveranse. Gjennom det overvinner vi begrensningene i personlig medisinsk behandling og ortoseproduksjon, samt reduserer tidsbruken betydelig.

Our proposed project is an innovative (both technically and commercially) manufacturing process and business model. Our overarching aim is to address the deficits in orthosis manufacturing capability and the orthotics service pathway. Using the combined expertise of Andiamo, Drammen Ortopediske Institutt (DOI) and Nordiamo, we will build a digital end-to-end solution for back-brace service provision for people with spinal deformities based on our design platform. Our project culminates in an automated orthosis design and manufacturing process that takes torso capture data and automatically generates an orthosis design and manufacturing file for back braces. Using context specific inputs and machine learning (ML), our braces will go beyond simply providing support for spinal deformities, but will enable the user to undertake normal activities such as running, dancing or sports. Our back braces can also include a pressure and telemetry unit to provide real-time patient monitoring and feedback. Andiamo are world leaders in additively manufactured (AM) orthotic services. They were the first in the world to make a clinically-approved ankle-foot orthosis (AFO) using AM technology. Andiamo’s streamlined orthotic 3D imaging, design and manufacture service one of the few services in the world capable of delivering a clinically-effective custom orthosis within 1 week of consultation. 1. Creating unique 3D patient files from scanning data correcting for movement 2. Using clinical input and patient 3D data provide automated design of scoliosis bracing solutions 3. Completion of three patient cohorts using the end-to-end design process and Andiamo back brace for DOI, demonstrating clinical effectiveness (no deterioration of the major or minor curve, or Cobb’s angle) and measuring patient reported outcomes (quality of life). 4. Use ML-based software with complex algorithms to enable remote monitoring and predictive analytics for compliance monitoring and early interventions.

Budsjettformål:

EUROSTARS-EUROSTARS