Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte ved NIBIO i 2019

Tildelt: kr 3,2 mill.

NIBIO skal utvikle både disiplinorientert dybdekunnskap og anvendt kunnskap for miljø, ressursforvaltning, produksjon, innovasjon og vekst i norsk bioøkonomi. Instituttets styre har gitt tydelige signaler om at NIBIO skal utvikle og anvende sin kompetanse også internasjonalt. Ved utlysningen i H2020 med frist 23. januar 2019, leverte vi 19 søknader, hvorav fire er koordinert fra NIBIO. De fleste av søknadene er innenfor SC2. Vi vet at det blir levert minst fire søknader til fristen i februar. En gjennomgang av utlysningstekster for 2019 viser et bredt spekter av aktuelle områder for NIBIO deltagelse, uten at det blir store endringer i den faglige profilen på søknadene vi initierer eller blir med på. Vi registrerer for øvrig at temaene som er utlyst i arbeidsprogrammet for 2019 og 2020 er tydeligere enn vanlig, men samtidig noe mer begrenset innenfor NIBIOs mest sentrale temaer enn vi har sett i tidligere utlysninger. NIBIO har noen muligheter innenfor SC5 i 2019, der vi allerede har sendt søknader til flere av utlysningene. NIBIO har så langt vært involvert i bare en søknad til SC3. Det er fremdeles mulig å finne relevante utlysningstekster, som inkluderer biobaserte drivstoff. Av ERA-nettene er det bare FACCE Surplus, BioDiversa3 og ERA-Gas, og JPI-ene Climate, Healthy Diets, FACCE og Blue Bio som foreløpig er åpne for søknader. Slik utlysningene for 2019 ser ut, er det et realistisk mål for NIBIO å delta i 35 søknader totalt. Vi er fremdeles ikke fornøyd med andelen av søknader som er koordinert fra NIBIO, og vi må gjøre en innsats i 2019 for å øke andelen søknader koordinert fra NIBIO. NIBIO må prioritere arbeidet med å gå gjennom kommende arbeidsprogram, gjøre oss kjent med innholdet og eventuelt bidra med forslag til nye tekster, i den grad dette blir aktuelt. Vi må først og fremst orientere oss mot Horizon Europe.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020