Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 Ramme 2019

Tildelt: kr 2,8 mill.

NILU har i over 20 år deltatt i EUs rammeprogram for forskning, (Framework programmes, FP) med betydelig suksess. Dette er bygget på deltagelse i internasjonalt forskningssamarbeid som går mye lenger tilbake i tid. Instituttet har ambisjon om å opprettholde et høyt antall EU-prosjekter og annen internasjonal FoU-aktivitet. Det er svært krevende å delta i internasjonalt FoU-samarbeid og det er spesielt ett krav som stilles, nemlig at en er en attraktiv partner. Dette reflekteres i NILUs strategiske plan hvor deltagelse spesielt i EUs rammeprogrammer er av avgjørende betydning. Formålet med prosjektet er å få økonomisk støtte til den ressurskrevende søknadsprosessen primært i EU-kommisjonen vedrørende rammeprogrammene samt gjennomføre posisjoneringsaktiviteter. Dette bidrar til at instituttets forskere kan utarbeide flere søknader og bruke tid på bedre kvalitet enn uten denne støtten.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020