Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Biologisk mangfold og bærekraft

Tildelt: kr 39 522

Møtet arrangeres av Det Norske Videnskaps-Akademi i samarbeid med Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Norges Forskningsråd. Formålet med møtet er å belyse i hvilken grad uthentingen av økosystemtjenester er bærekraftig bedømt ut fra bevaring av biologisk mangfold og rettferdig fordeling. Forskning viser at det biologiske mangfoldet spiller avgjørende roller for helsen vår, for global mat- og vannsikkerhet og for vår evne til å redusere og tilpasse oss klimaendringene. I dag har vi 60 prosent færre plante- og dyrearter enn for 50 år siden. Samtidig blir vi stadig flere som skal dele de samme ressursene. Hvordan balanserer produksjonen av økosystemtjenester og bruk av landarealer i vårt eget land, kravene som følger av en bærekraftig forvaltning av det biologiske mangfoldet? Dette spørsmålet tar vi opp sett fra fiskeri og havbruk, olje- og gassutvinningen, landbruk og skogbruk, og i lys av utviklingen i bosetningsmønster, samferdsel og annen infrastruktur. Er for eksempel lovgivningen hensiktsmessig på området? Relevante målgrupper for arrangementet vil være industriaktører (som f.eks. Equinor), miljøbevegelsen, forskersamfunnet, interesseorganisasjoner, forvaltning og politikere. Vi forventer ca. 100 deltakere på arrangementet.

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet