Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammeavtale PES Norsk Regnesentral 2019

Tildelt: kr 0,58 mill.

Prosjektet støtter soknadsarbeid i ulike utlysninger i H2020 programmet og andre aktuelle programmer i EU. Prosjektet vil gjennomføre søknadsarbeid mot konkrete utlysninger i 2019, med spesiell vektlegging på utlysninger innen IKT, eHelse, sikkerhet, universell utforming, society, jordobservasjon osv.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020