Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Norwegian Vision in Stroke (NorVIS) network

Alternativ tittel: Norsk nettverk for syn og slag (NorVIS)

Tildelt: kr 5,0 mill.

Hvert år vil 11-12 000 personer i Norge bli rammet av hjerneslag, og over 60% opplever synsproblemer som følge av dette. Vi vet at redusert syn øker risikoen for fallulykker, depresjon, redusert livskvalitet og dårligere rehabilitering. Derfor er det påfallende hvor lite oppmerksomhet syn får i behandling, rehabilitering og oppfølging av denne pasientgruppen; synsutredning er ikke en gang en del av det nasjonale tilbudet de får. Økt oppmerksomhet og kompetanse om synsproblem vil bidra bedre helse og livskvalitet etter hjerneslag. NorVIS arbeider for at kunnskapsbasert forskning om syn og slag blir tatt i bruk på av tvers av helse- omsorg- og opplæringstjenesten. NorVIS har en klar målsetting om synsfunksjon skal bli en strukturert del av diagnostisering, behandling og rehabilitering i forbindelse med hjerneslag. Synsforstyrrelser som blir utløst av hjerneslag er ofte usynlige for slagrammede og deres pårørende, og de kan være vanskelige å avdekke for helsepersonell. NorVIS vil bidra til utvikling av gode rutiner og verktøy samt pålitelig informasjon for fagpersoner, pårørende og den slagrammede selv. Løsninger knyttet til syn og hjerneslag vil kreve godt samarbeid på tvers av fag, disipliner og sektorer innen helse, omsorg og opplæring. Derfor er NorVIS et tverrdisiplinært nettverk med partnere fra ulike brukerorganisasjoner, kommuner, sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner, i tillegg til nasjonale og internasjonale forskere fra ulike fag og disipliner. NorVIS nettverket skal bidra til bedre kvalitet i helsetjenestene ved økt tverrdisiplinært samarbeid rundt både klinisk praksis og videre forskning. Les mer på www.synogslagnett.no

Vision is the most important human sense, and vision impairments (VI) are common after brain diseases. The leading cause of brain disease is stroke, and VI affects more than 60% of survivors. This is >30000 in Norway. VI are associated with increase in falls, reduced outcomes of rehabilitation, quality of life and additional mental distress. The National guidelines states that vision function should be assessed after stroke. Even so, this is rarely done, and VI is one of the most commonly overlooked and under-treated conditions of stroke. This is mainly due to lack of awareness, competence and interdisciplinary knowledge translation across services, disciplines and sectors. In the Status Report for Brain Health, professionals and users emphasize poor care and little attention of VI after stroke, but VI receives little attention in The National Strategy for Brain Health. Learning to live with VI complex and intertwined with existential and social aspects. Successful vision rehabilitation included in user pathways are not only a prerequisite for stroke outcomes, but for active ageing and society. In Norway there is lack of interdisciplinary education and cooperation across subject areas, disciplines and sectors. This is a major problem, as most stroke patients needs help from many different professionals. Development of Norwegian interdisciplinary tools and rehabilitation measures for assessing VI after stroke. Thus, there is an unmet need for implementing interdisciplinary research and knowledge to meet the needs of VI after stroke. NorVIS will apply a knowledge translation framework to implement interdisciplinary research and evidence based practice to promote high-quality person-centred diagnosis, treatment and rehabilitation in stroke survivors with vision impairment. NorVIS will attract attention to this neglected complex area and create awareness of the importance of vision for better stroke/brain health outcomes and quality of life.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering