Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 for NTNU

Tildelt: kr 9,5 mill.

PES2020 for NTNU har som mål å øke antall søknader til Horisont 2020 i 2019. Som del av dette vil NTNU jobbe med å øke kvaliteten på søknader, mobilisere nye fagmiljøer og aktivt posisjonere NTNU inn i retningsgivende nettverk og konsortier i Europa. NTNU deler PES2020 i PES Åpen (støtte til enkeltsøknader), PES Strategisk (støtte til 10 prioriterte forskningsgrupper og ekstra støtte til ERC-søkere), POS (posisjoneringsaktiviteter) og Kompetanseheving. Profilen til NTNU i H2020 skal ha betydelig innslag av tematisk baserte prosjekter der vi samarbeider i europeiske konsortier under pilarene for samfunnsutfordringer og industrielt lederskap. Vi ønsker å styrke søknadsaktviteten mot disse pilarene, samtidig er det et uttrykt mål også å øke på alle fire programmer under fremragende forsknings-pilaren, og spesielt innen ERC. NTNU har i 2018 utviklet en dedikert handlingsplan for ERC grants. PES2020 er et avgjørende virkemiddel for universiteter for å mobilisere og støtte forskere til å øke søknadsaktivitet, bidra til kvalitetsøkning av innsendte søknader og drive strukturert med posisjonering, og øke den norske returandelen fra Horisont 2020.

Aktivitet:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Temaer og emner

Bransjer og næringerEnergi - NæringsområdeKlimaGlobale klimautfordringerInternasjonaliseringPetroleumReduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljøMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, batteri/elLTP2 Fornyelse i offentlig sektorPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningLTP2 Havteknologi og maritim innovasjonPortefølje Energi, transport og lavutslippMiljøvennlig energiFornybar energi, solNanoteknologi/avanserte materialerNanovitenskap og -teknologiLTP2 Helse, forebygging og behandlingLTP2 Demokrati, styring og forvaltningLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetAnvendt forskningDemokrati, makt og styringPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningFNs BærekraftsmålMål 3 God helseDigitalisering og bruk av IKTMiljøvennlig energiEnergibruk i bygg og områderMiljøvennlig energiEnergipolitikk, miljøkonsekvenser og bærekraftBransjer og næringerIKT-næringenLTP2 Innovasjon i stat og kommuneLTP2 Petroleum og mineralerMaterialteknologiMiljøvennlig energiKlimaRammebetingelser og virkemidler for utslippsreduksjon og karbonopptakMiljøvennlig energiFornybar energi, vannNanoteknologi/avanserte materialerPortefølje Klima- og polarforskningPortefølje Muliggjørende teknologierPortefølje HavBioøkonomiMaritimKlima- og miljøvennlig maritim virksomhetNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerMiljøteknologiBransjer og næringerNæringsmiddelindustriAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)FNs BærekraftsmålMål 1 Utrydde fattigdomLTP2 Bærekraftige byregioner og transportsystemerBransjer og næringerFNs BærekraftsmålMål 11 Bærekraftig byer og samfunnFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Fagmiljøer og talenterCO2-håndteringInternasjonaliseringInternasjonale stimuleringsmidlerFNs BærekraftsmålMål 15 Liv på landFNs BærekraftsmålMål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekstLTP2 Bioøkonomi og forvaltningLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiMiljøvennlig energiFornybar energi, vind og havBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorHelseInternasjonaliseringMobilitetMaritimMaritimMaritime muligheter i havnæringenePolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonFNs BærekraftsmålMål 7 Ren energi for alleTransport og mobilitetDelportefølje Klima og miljøMarinLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje LivsvitenskapByBransjer og næringerBygg, anlegg og eiendomBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringFNs BærekraftsmålMål 14 Liv under vannMineralerGjenvinning av mineralsk råstoffDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgBioteknologiIndustriell bioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matLavutslippMarinMarin bioteknologiBioteknologiMedisinsk bioteknologiMiljø og naturmangfoldMineralerLandbaserte mineralerLTP2 Klima, polar og miljøPortefølje Industri og tjenestenæringerLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneGrunnforskningCO2-håndteringCCS - annetDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorBransjer og næringerFiskeri og havbrukFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderMiljø og naturmangfoldGlobale miljøutfordringerKlimaBioteknologiMarin bioteknologiBransjer og næringerOlje, gassAvanserte produksjonsprosesserPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningMineralerBransjer og næringerTransport og samferdselFNs BærekraftsmålFNs BærekraftsmålMål 4 God utdanningLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakPortefølje PetroleumMiljøvennlig energiMiljøvennlig energi, annetMiljøvennlig energiEnergipolitikk, økonomi og samfunnsspørsmålBransjer og næringerHelsenæringenLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Naturvitenskap og teknologiBioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystBransjer og næringerMaritim - NæringsområdePetroleumPetroleumUndergrunnsforståelseLTP2 HavPortefølje HelsePolitikk- og forvaltningsområderForskning