Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

NORCE, IFE, NIVA, og NORSAR strategisk samarbeid for SET Plan support gjennom EERA CCS, 2019-2021

Alternativ tittel: Strategic collaboration between NORCE, IFE, NIVA, NORSAR in Norwegian and European Arena for SET Plan CCS Implementation

Tildelt: kr 1,0 mill.

Hoved hensikt og målsetting med NORCCS Alliansen er - A spille en viktig og synlig rolle i de strategiske processene i Europeiske CCS arena for en vellykket og akselerert implementering av SET Plan for CCS. - Å samarbeide med nationale og internationale aktører for forbedring av teknologi modenhet, utdanning og samfunns kommunikasjon for CCS i bpde Europa og i Norge gjennom felles akviteter med NORCCS partnere og andre nasjonale organizationer, eksempelvis NCCS, Gassnova, Tekna, den nylige etablerte Norsk Forening for CO2 Handtering. I 2021 har vi deltatt på en rekke nasjonale og internasjonale møter, konferanser, webinarer og arbeidsgruppeaktiviteter organisert av NORCE, IFE, EERA-CCS, CO2GeoNet, og andre Europeiske academiske CCUS nettverk. NORCCS-medlemmer (unntatt NORSAR) er aktive medlemmer av EERA-JP-CCS som bidrar til dets aktiviteter, eksempelvis planlegging og deltakelse av webinarer, kunnskapsformidling gjennom å bygge EERA-CCS-nettstedet, innlegg og materiell på sosiale medier osv. Gjennom samarbeid med EERA JP CCS, ledet NORCE en HE CCUS-søknad ? RealCCS. Selv om søknaden ikke ble innvilget (2021), har NORCE etablert en sterk posisjon gjennom 4 forberedelsesseminarer med deltakelse fra et stort antall EERA-medlemmer. I 2021 har NORCE blitt invitert til 2 andre HE-søknader, i tillegg til et ACT3-søknad koordinert av NORCE. IFE har med suksess bygget et ACT3-prosjekt og deltatt i HE-prosjektutvikling med sin styrkede posisjon innen CCS. IFE har også utvidet sin forskningsinfrastruktur fra 1 til 3 i 2021. NORCCS-medlemmer er alle aktive medlemmer av CO2GeoNet, med NORCE som styreleder i eksekutivkomiteen. Et nytt perspektivdokument ble utarbeidet og publisert i CO2GeoNet-nettsted i 2021 med NORCCS-bidrag. CO2GeoNet organiserte paneldiskusjoner og poster på COP26 som sidearrangementer (digitale på grunn av COVID-19, tidligere tilsvarende arrangementer var alltid fysisk). Anerkjente forskere i NORCCS har vært aktivt involvert i CCUS kunnskapsdeling ved å organisere og delta på nasjonale internasjonale seminarer (webinarer) med presentasjoner, bidra til SET Plans implementeringsplandokumenter og HE forskningsprogram dokumenter, osv. I 2021 har vi deltatt på en rekke nasjonale og internasjonale møter, konferanser, webinarer og arbeidsgruppeaktiviteter organisert av NORCE, IFE, EERA-CCS, CO2GeoNet, og andre Europeiske academiske CCUS nettverk. NORCCS-medlemmer (unntatt NORSAR) er aktive medlemmer av EERA-JP-CCS som bidrar til dets aktiviteter, inkludert planlegging og deltakelse av webinarer, deltar i CCS-kunnskapsformidling gjennom å bygge EERA-CCS-nettstedet, innlegg og materiell på sosiale medier osv. Tilrettelagt av EERA JP CCS, NORCE ledet en HE CCUS-applikasjon ? RealCCS. Selv om søknaden ikke blir innvilget (2021), har NORCE etablert en sterk posisjon gjennom 4 forberedelsesseminarer med deltakelse fra et stort antall EERA-medlemmer. I 2021 har NORCE blitt invitert til 2 andre HE-forslag, i tillegg til et ACT3-forslag koordinert av NORCE. IFE har med suksess bygget et ACT3-prosjekt og deltatt i HE-prosjektutvikling med sin styrkede posisjon innen CCS. IFE har også utvidet sin forskningsinfrastruktur fra 1 til 3 I 2021. NORCCS-medlemmer er alle aktive medlemmer av CO2GeoNet, med NORCE som styreleder i eksekutivkomiteen. Et nytt perspektivdokument ble utarbeidet og publisert i CO2GeoNet-nettsted i 2021 med NORCCS-bidrag. CO2GeoNet organiserte paneldiskusjoner og plakater på COP26 som sidearrangementer (digitale på grunn av COVID-19, i kontrakt med tidligere lignende arrangementer fysisk). Godt anerkjente forskere i NORCCS har vært aktivt involvert i CCUS-spredning ved å organisere og delta på nasjonale internasjonale seminarer (webinarer) med presentasjoner, delta i gjennomgang og bidra til SET Plans dokumenter og HE forsknings plandokumenter.

The NORCCS members have established their positions as important and competent CCUS contributors a number of national and international arenas. These positions lead to involvement in review and contribution to important policy and perspective guiding documents such as HE program, SET Plan documents, etc. NORCE and IFE have organised national CCS seminars with national and local stakeholder to improve public acceptance. Also researchers from NORCCS are visible in social media for dissemination of CCUS knowledge and progress.

Specific activities within the project period are: - Establish close link with the EU office through the UiB’s office in Brussels (where NORCE has its office space), and organise at least 1 joint activity per year to support SET plan implementations. -Stre ngthen the collaboration with CO2GeoNet and EERA CCS JP with at least 1 joint activity per year to support SET plan implementations. - Facilitate communication and information leverage between the NORCCS partners and make strong cross-institutional expert teams for CCS research and exercise strong influence on EU CCS R&D programs, national and international CCS legal and ISO framework. - Play an active partner role with NCCS head by SINTEF to form an even stronger Norwegian national team in the international arena. - Review and issue important position documents and work programs with our joint competence for relevant organizations and initiatives.Facilitate the NORCCS members to participate joint H2020 project preparations, embarked, for example, by EERA CCS JP group or CO2GeoNet. - Full membership for IFE at EERA CCS JP and CO2GeoNet. - Promote experts in NORCCS Alliance to leading roles and positions in EU CCUS arena to achieve higher impact - Ensure alignment and efficient use of research funding in Norway, EU funding schemes and national CCS programs in other European countries including ERA-cofund and ERA-ACT.

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering