Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

NORCE, IFE, NIVA, og NORSAR strategisk samarbeid for SET Plan support gjennom EERA CCS, 2019-2021

Alternativ tittel: Strategic collaboration between NORCE, IFE, NIVA, NORSAR in Norwegian and European Arena for SET Plan CCS Implementation

Tildelt: kr 1,0 mill.

Hoved hensikt og målsetting med NORCCS Alliansen er - A spille en viktig og synlig rolle i de strategiske processene i Europeiske CCS arena for en vellykket og akselerert implementering av SET Plan for CCS. - Å samarbeide med nationale og internationale aktører for forbedring av teknologi modenhet, utdanning og samfunns kommunikasjon for CCS i bpde Europa og i Norge gjennom felles akviteter med NORCCS partnere og andre nasjonale organizationer, eksempelvis NCCS, Gassnova, Tekna, den nylige etablerte Norsk Forening for CO2 Handtering. I 2019, har vi deltatt flere nasjonale og internasjonale møter, konferanser, webinar og arbeidsgrupper i regi av SINTEF/NCCS, NORCE, EERA-CCS, CO2GeoNet. Noen av eksempler er vist under: EERA JP CCS ? Deltakelse av styringskomite møter i Trondheim (juni 2019) og i Brussel (desember 2019), arbeidsmøter i Venesia (mai 2019, side-event i CO2GeoNet Open Forum) hvor NORCCS bidrar hovedsakelig med CO2 transport og lagring. I disse møtene ble flere temaer og arbeidsplan og fordeling diskutert, og flere dokumenter ble gjennomarbeidet, bl a bidrag til SET Plan implementation plan documenter. Det er også planlagt felles satsing på H2020 prosjekter. Årlig CO2GeoNet Open Forum May 2019 (Venesia) ? Flere fra NORCCS deltok som arrangerer, presentatører og med flere postere. Omfattende diskusjoner både i arbeidsgrupper og under 3-dagers opphold. Mission innovation arbeidsmøte i Trondheim (juni 2019) ? Flere fra NORCCS deltok 1.5 dagers workshop der CCUS forskningsområder ble diskutert og anbefalt med resultat i en MI rapport utgitt i oktober 2019. NORCCS arrangerte den årlige NORCE CCUS seminaret i Bergen desember 2019 der flere av våre nasjonale og europeiske samarbeidspartnere var invitert for foredrag. NORCCS deltok NCCS årlig seminar og Trondheim CCS konferanse med bidrag til presentasjoner. NORCCS og MVO FastTRCCS har hatt flere planleggingsmøter for fremtidig samarbeid og felles arenaer der vi møtes og fremstå som team NORWAY i internasjonale arenaer. Det ble utarbeidet en liste over internasjonale events der vi skal delta, som GHGT, COP, osv.

Specific activities within the project period are: - Establish close link with the EU office through the UiB’s office in Brussels (where NORCE has its office space), and organise at least 1 joint activity per year to support SET plan implementations. -Stre ngthen the collaboration with CO2GeoNet and EERA CCS JP with at least 1 joint activity per year to support SET plan implementations. - Facilitate communication and information leverage between the NORCCS partners and make strong cross-institutional expert teams for CCS research and exercise strong influence on EU CCS R&D programs, national and international CCS legal and ISO framework. - Play an active partner role with NCCS head by SINTEF to form an even stronger Norwegian national team in the international arena. - Review and issue important position documents and work programs with our joint competence for relevant organizations and initiatives.Facilitate the NORCCS members to participate joint H2020 project preparations, embarked, for example, by EERA CCS JP group or CO2GeoNet. - Full membership for IFE at EERA CCS JP and CO2GeoNet. - Promote experts in NORCCS Alliance to leading roles and positions in EU CCUS arena to achieve higher impact - Ensure alignment and efficient use of research funding in Norway, EU funding schemes and national CCS programs in other European countries including ERA-cofund and ERA-ACT.

Aktivitet:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering