Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES-rammebevilgning-IFE-2019

Tildelt: kr 3,2 mill.

IFE planlegger å sende ca. 30 søknader til H2020/Co-fund i år. Temaene vi ser muligheter innenfor er batteriteknologi, cybersikkerhet, energisystemer, geotermi, hydrogen, miljøvennlige industriprosesser, nøytronkarakterisering, solenergi og virtuell virkelighet. Temaer vi ønsker å posisjonere oss i for fremtidige utlysninger er i tillegg til ovennevnte temaer bl.a. persontilpasset medisin, CCS, deponianalyser og industri 4.0. I 2018 var første året etter at IFE startet en stor intern mobilisering mot å øke EU-aktiviteten. Som vist til innledningsvis i vedlegget lykkes vi godt med satsingen første året og mye "nybrotsarbeid" ble lagt ned. Vi er imidlertid fremdeles i en oppstartsfase og det er mange prosesser og ressurser som fremdeles må utvikles, plasseres og landes i organisasjonen. I 2019 vil IFE ha et ekstra fokus på å styrke den interne kompetansen på det økonomiske og juridiske i EU-prosjekter.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Temaer og emner

Bransjer og næringerHelsenæringenLTP3 HelseFNs BærekraftsmålMål 3 God helsePortefølje HelsePolitikk- og forvaltningsområderForsvar og sikkerhetPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelHelseFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktNanoteknologi/avanserte materialerMiljøvennlig energiEnergipolitikk, økonomi og samfunnsspørsmålLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapSamfunnssikkerhetMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, annetPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, hydrogenGrunnforskningMiljøvennlig energiFornybar energi, geotermiskPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringAvanserte produksjonsprosesserBransjer og næringerEnergi - NæringsområdePortefølje Demokrati, styring og fornyelsePolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningMiljøvennlig energiFornybar energi, vind og havInternasjonaliseringMiljøvennlig energiEnergisystem, komponenter og teknologiMiljøvennlig energiEnergibruk i industriPortefølje Muliggjørende teknologierInternasjonaliseringInternasjonale stimuleringsmidlerMiljøvennlig energiFornybar energi, solAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)FNs BærekraftsmålMål 7 Ren energi for alleLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerAnvendt forskningBransjer og næringerIKT-næringenLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierMiljøvennlig energiBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriIKT forskningsområdePolitikk- og forvaltningsområderPortefølje Energi, transport og lavutslippLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensIKT forskningsområdeDigital sikkerhetPortefølje Industri og tjenestenæringerBransjer og næringerTransport og samferdselLTP3 IKT og digital transformasjonPortefølje Naturvitenskap og teknologiLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, batteri/elBransjer og næringerFNs BærekraftsmålLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetLTP3 Klima, miljø og energiLTP3 Rettede internasjonaliseringstiltak