Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The Norwegian Research School in History

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektnummer:

299271

Prosjektperiode:

2019 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Den nasjonale forskerskolen i historie (NRSH) har ni partnerinstitusjoner, som alle er universiteter eller høyskoler med doktorgradsstudenter i historie og / eller relaterte felt. I tillegg er Nasjonalbiblioteket en strategisk partnerskapsinstitusjon. Forskerskolen skal styrke studentenes intellektuelle rekkevidde, spesialistkompetanser og overførbare ferdigheter. Kursene bidrar til å bygge nettverk blant doktorgradsstipendiater, på tvers av nasjonale og institusjonelle grenser. Forskerskolen skal også bidra til erfaringsoverføring om PhD-utdanning på tvers av institusjonene. Organisasjon: Alle partnerinstitusjoner deltar i styret, under ledelse av professor og leder for NRSH Hanne Hagtvedt Vik fra Universitetet i Oslo. Hver partnerinstitusjon har én representant, i tillegg har styret to eksterne medlemmer og to studentmedlemmer. De eksterne medlemmene er professorene Regina Grafe ved European University Institute i Firenze og Charlotte Appel fra Universitetet i Aarhus. Styret møtes årlig, og mellom møtene bistår utpekte medlemmer av styret Vik i saker av betydning for forskerskolen. Studenter, lærere, administrator og vitenskapelige koordinatorer, samt NRSH-ledelsen, evaluerer alle kurs nøye for å lære beste praksis for fremtidige kurs. Universitetet i Oslo er vertsinstitusjon for NRSH. Aktiviteter: NRSH tilbød sitt første kurs finansiert av Norges forskningsråd i desember 2019, organisert av Universitetet i Oslo. I mars 2020 førte COVID-19-pandemien til at universiteter stengte som en del av den nasjonale innsatsen for å bremse spredningen av viruset. All planlegging for det resterende året ble revurdert og kursene ombygd for å passe til et digitalt format, i en tett dialog mellom NRSH-ledelsen og partnerinstitusjonene som var ansvarlige for kommende arrangementer. Også i 2021 var NRSH berørt av pandemien og gjennomførte de fleste aktivitetene digitalt. I 2022 har forskerskolen vært tilbake til en normalsituasjon, men har opprettholdt noe aktivitet digitalt. Deltakelsen på kursene har gjennomgående vært god. Kursene får god vurdering av studenter og lærere, og studentene rapporterer ofte at de kommer tilbake fordi de har gode erfaringer fra tidligere kurs. NRSH har organisert følgende kurs og aktiviteter: Kurs om teori, metode og forskningsetikk, grunnleggende kurs, 5 ECTS 2020, mars: Methodological and theoretical problems in history, Oslo, UiO. 2021, mars: Methodological and theoretical problems in history, digital course, UiO. 2022, mars: Theory, Methods and Research Ethics in History, Oslo, UiO. Kurs om teori, metode og forskningsetikk, avansert forskerkurs, 3 ECTS: 2020, oktober: Multi-voice history with perspectives from indigenous and minority history, digitalt kurs, UiT. 2021, mai: History and Materiality, digital course, UiB/BI. 2022, oktober, Quantifying History, NTNU Kurs om historie i bruk, avansert forskerkurs om store samfunnsutfordringer som undervises av universitetsansatte og praktikere i fellesskap, 3 ECTS: 2019, desember: History in society: Examples from environmental and climate history, Oslo, UiO. 2021, September: History in society ? The case of migration, digitalt kurs, UiA. Kurs i karriereutvikling og forskningsformidling, 1 ECTS: 2020, mars: Digital humanities for historians, Oslo, UiO. 2020, oktober: Remembering contested and repressed pasts, professional skills workshop, digitalt kurs, UiT. 2021, oktober, Write for the public, digitalt UiA 2022, mars, Digital humanities for historians, Oslo, UiO. 2022, October, Quantitative methods in history, NTNU Avhandlingsseminarer: 2020, juni: How to craft great titles, digital kurs, UiT. 2020, september: How to situate your thesis in the historiography, digital kurs, UiB. 2020, november/desember: How to formulate a persuasive argument? Digitalt kurs, NTNU. 2021, februar: How to write introductions to chapters and articles, digitalt kurs, UiA. 2021, juni: New digital archives and tools, digital kurs, HiV. 2021, september: How to give presentations at academic conferences, Tromsø, UiT. 2022, februar, How to write convincingly about theory and methods, digitalt, Nord 2022, juni, The art of condensed writing - the writing of abstracts, UiB 2022, September, Editing for clarity, digital, USN Andre aktiviter: 2020, februar: Styringsgruppemøte, februar 2020, Oslo, UiO. 2021, februar: Styringsgruppemøte, februar 2021, Oslo, UiO. 2021, september: Rundebordssamtale på konferansen Norske historiedager i Tromsø 3. september 2021: Om å bedømme en PhD i historie - kravet om ?høyt faglig nivå? når det gjelder ?teoretisk grunnlag?, Tromsø, UiO.

In January 2018, the eight partners to this application initiated a trial national PhD training school in history. The 26 students and 18 teachers who participated in the two pilot courses rated the experience highly. We are now seeking RCN-funding to build on this successful beginning to create a robust research school in history. The school will encompass all historical periods and thematic orientations and supplement existing training. The institutional partners, faculty members, and their students specialize in a variety of sub-disciplines and differ in theoretical inspiration and methodological approach. Bringing this variety together will secure broad disciplinary knowledge and training for our doctoral students. It will also contribute to eliminating disparities in research training and among Norwegian institutions noted in the Research Council of Norway’s 2017 Evaluation of the Humanities (Report from Panel 5, p. 6). We will annually organize 2(3) disciplinary courses, 2 workshops to develop professional skills, 3 manuscript symposia and 1 forum for supervisors. Teachers will come from the partner institutions or be prominent academics and professionals from other institutions in Norway and abroad. Courses venues will be in all parts of Norway. The Research School will continually seek to establish cooperations with international and national institutions in order to provide students with insights and national and international networks that may be helpful for their projects and professional careers. The Steering Committee will focus on sharing best practices and will include scholars with extensive experience in PhD education at internationally renowned history departments. In the first tree-year period, these will be Professor and Head of Department Regina Grafe of the European University Institute and Professor Charlotte Appel from Aarhus University. We expect an average of 40-45 individual students on our activities each year.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder