Tilbake til søkeresultatene

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Responsible Research and Innovation in Norway

Alternativ tittel: Ansvarlig Forskning og Innovasjon i Norge

Tildelt: kr 30,0 mill.

AFINO er et virtuelt, tverrfaglig senter for ansvarlig forskning, innovasjon og forretningsdrift i Norge. Senteret knytter en rekke norske forskningsinstitusjoner sammen i utforskningen av hvordan forskning, innovasjon og forretningsdrift i større grad kan rettes mot å virkeliggjøre en ønsket samfunnsutvikling. FNs bærekraftmål gir en indikasjon på hvilken retning samfunnsutviklingen må bevege seg, og AFINO-senteret vil utforske de muligheter og begrensninger som ligger i den nordiske og/eller norske konteksten når det gjelder å arbeide for å virkeliggjøre disse målene. Senteret tar sikte på å øke kompetansen hos forskere, entreprenører og andre som er involvert i teknologiutvikling når det gjelder å jobbe med denne typen fremtidsperspektiver. Senteret tar også sikte på å oppøve refleksivitet omkring teknologiutvikleres rolle og samfunnsansvar, evnen til å inkludere nye grupper (ikke minst unge mennesker) i innovasjonsprosessen, og til å tilpasse seg et mer komplekst forsknings- og innovasjonssystem. Utgangspunktet er en endring i forholdet mellom forskning, industri og samfunn, fra en mer eller mindre klar arbeidsfordeling til interaktive modeller for samskaping på tvers av sektorene og disiplinene.

AFINO will work systematically to strengthen and enrich Norwegian RRI and CSR practice and to broaden theory development within these areas, and specifically in the overlaps between them. AFINO will be a virtual, transdisciplinary centre bringing different types of competences together, in academic workshops and conferences as well as in stakeholder dialogues and organized exercises for reciprocal learning across professions, industries, and disciplines. The centre will develop and experiment with new and improved methods of learning and collaboration, specifically with the aim to enhance inclusion and foresight in technology development. To achieve these objectives, we have formed a broad coalition building on strong, existing networks and collaborations within RRI and CSR research environments in Norway, and between research institutions and industry. AFINO will explore the specific challenges and opportunities of a Nordic and/or Norwegian approach to responsible innovation. The centre steering group will consist of representatives from all hub partners, nodes, and at least two representatives from collaborating business partners/associated clusters. The core activities of the centre is divided between 8 WP: - WP 1: Management and network function, NTNU - WP 2: The AFINO pilots: Laboratories for responsible innovation - WP 3: The AFINO research school - WP 4: Building blocks for enhanced societal responsibility - WP 5: Illustrative Nordic cases on sustainability - WP 6: The Nordic Sustainable Innovation Dialogue Series - WP 7: Learning arenas through Future literacy laboratories - WP 8: Quality, foresight and inclusion in responsible research and innovation The WPs are interconnected in a number of ways, e.g. WP 4, 5 and 6 produce background for the thematic focus of WP 2, while WP 7 and WP 8 provide methodological input for WP 2. A specific task of WP 4 is to develop a sustainability model for the continuation of centre functions beyond the funding period.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon