Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Fast-tracking the ambitions of the EUs implementation plan for CCS through strategic Norwegian engagement – Fast TraCCS

Alternativ tittel: Fastsporing ambisjonene i EUs gjennomføringsplan for CCS gjennom strategisk norsk engasjement - Fast TraCCS

Tildelt: kr 1,0 mill.

Dette Prosjektet vil sikre et sterkt engasjement fra norske interessenter på den europeiske CCS arena. De viktigste norske aktørene vil bli engasjert av konsortiet for å samle norske interesser og prioriteringer, som skal brukes i relevante europeiske fora. Norwegian CCS Research Centre (FME NCCS) sine industri- og forskningspartnere er identifisert som strategisk viktige. Partnernes involvering i prosjektet er prioritert. En kommunikasjonskanal er åpnet mellom prosjektet, FME NCCS og europeiske arbeidsgrupper, særlig CCUS Implementation Working Group (IWG9). Koordinering mellom disse nettverkene er etablert gjennom koordineringsmøter og deltakelse i fellesarrangementer. Flere andre norske interessenter er nådd ut ved at prosjektet deltok i relevante arrangementer og fora og ved å organisere arrangementer i samarbeid med andre europeiske arbeidsgrupper. Aktivitetene bidro til økt forståelsen for norske stakeholders om de europeiske arbeidsprosessene og har skapte ramme for et bedre samarbeid og koordinering mellom norske og europeiske aktører. Neste fase vil ta sikte på å oppmuntre norske interessenter til aktivt engasjement og gi innspill for å nå hovedmålet som er å fremme norske interesser og prioriteringer.

This Project will contribute to ensuring a robust Connection between Norwegian actors to the implementation of the Strategic Energy Technology (SET) Plan Action 9 on CCUS for Europe. An Implementation Working Group for delivery of SET-Plan action 9 (IWG9) has been established which is made up of representatives from at least 11 countries that have signed up to action 9 on CCS and CCU, together with stakeholders from industry and the research community with an active interest in delivering the 8 R&I activities. This Project will build on existing structures and important Projects like: EERA JP CCS, ETIP ZEP, FME NCCS, ERIC ECCSEL, H2020 Project IMPACTS9 and the newly establised DG ENER CCUS Knowledge sharing Project. For Norway the Full scale Project will get special attention - as an integral part of this MVO Project. In addition - a separate Focus will be put on Nordic Collaboration, as there have been a recent Development in a strengthened Focus on CCUS - both in Sweden and Denmark, especially. The activities in the Project will Focus around 3 main activities: 1. Meetings With FME NCCS (in relation to already exising Meeting places) - to engage the NCCS partnership 2. Meeting With other key stakeholders, focusing on geting the attention from 'others' Communication will be an integral part of meetings and the project partners’ work. This means that some meetings will be suited to get press attention, while for others the communication will be carried out by tweets, blogposts etc.

Aktivitet:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering