Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Søknad om tilskudd for søknadsskriving for Adbooker H2020.

Tildelt: kr 49 999

Vi skal søke Phase 1 H2020 fra EU og i den forbindelse ønsker vi å søke om Prosjektetableringsstøtte. Midlene vi søker fra EU skal gå til skape en automatisert tjeneste for små og mellomstore annonsører å sette sammen en bred mediemiks, noe som er nødvendig dersom du skal bygge en sterk merkevare. Enkelte annonsører bruker 20-30% av sin arbeidsdag på administrative oppgaver forbundet med annonsekjøp, mens andre ender opp med å legge hele markedsbudsjettet sitt til Facebook og Google da de ikke føler at det finnes noen reelle alternativer, eller at det er for krevende å navigere blant alle alternativene som finnes. Dersom man ønsker en bred mediemiks i dag er man enten nødt for å tilegne seg god kunnskap om annonsemarkedet, eller så må man benytte seg av et mediebyrå. Vår agenda er å utvikle et verktøy som skal gjøre det lettere for annonsørene å gjøre denne jobben selv, og automatisere bort dette leddet så langt det lar seg gjøre. For å løse dette problemet skal vi utvikle en automatisert medierådgivingstjeneste basert på et stort antall datapunkter og maskinlæring/kunstig intelligens (AI). Målet med denne løsningen er å gjøre det like enkelt å kjøpe annonser på kino, radio, aviser, utendørs, nettaviser osv, som det er å kjøpe annonser på Facebook og Google i dag. Prosjektet vi ønsker å søke støtte fra EU for er derfor å utvikle en smart tjeneste som gir annonsører gode råd på hvilke medier som vil skape best resultater for deres markedsføringsbudsjett, og automatisere bookingen av disse annonsene. Vårt mål er å ha en kommersialiseringsklar betaversjon tilgjengelig før siste kvartal av 2019. For å utvikle dette vil vi samarbeide tett med et utvalg av annonsører, slik at vi lettere kan måle optimaliseringen av tjenesten vår. Det vil også være naturlig for oss å jobbe tett med dataeire, som f.eks. Mediebriftenes Landsforening.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020