Tilbake til søkeresultatene

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Norgesmesterskap for Studentbedrifter 2019

Tildelt: kr 80 000

Prosjektnummer:

299517

Prosjektperiode:

2019 - 2019

Geografi:

NM for Studentbedrifter arrangeres i år fra mandag 27. til tirsdag 28.mai på Næringslivets hus i Oslo. Arrangementet er en konkurranse-, lærings- og nettverksarena. Studentbedriftene konkurrerer om 9 priser. Juryene er bredt sammensatt av personer fra privat næringsliv, offentlige virksomheter, ulike organisasjoner, politikk og utdanningsinstitusjoner. Ungt Entreprenørskap er en brobygger mellom utdanning og arbeids- og næringsliv. Studentene bruker teori fra sine studier til ideutvikling og innovasjon i et samarbeid med relevant næringsliv. NM for Studentbedrifter er en arena der studenter, forelesere, personer fra virkemiddelapparat, arbeids- og næringsliv og investorer kan komme sammen til nettverksbygging, konkurranse og kunnskapsdeling. Arrangementet bidrar til at overnevnte gruppe danner kjennskap til hverandre, og studentene får kjennskap til viktige private og offentlige institusjoner. Studenter får et tverrfaglig nettverk på tvers av både studieretning og geografisk plassering. Juryene er sammensatt av representanter fra et bredt spekter av næringslivet, og på Speed-date møter studentene representanter fra virkemiddelapparatet og relevante miljø for oppstartsbedrifter. Cirka 200 deltakere forventes.

Budsjettformål:

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet