Tilbake til søkeresultatene

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Mekanisk dispergering av oljesøl. Reisestøtte til bilatteralt samarbeid

Tildelt: kr 59 419

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

299539

Prosjektperiode:

2019 - 2019

Midlene er mottatt fra:

Gjennomføre 3 reiser til USA i 2019 for å teste, demonstrere og formidle Blue Impact sin teknologi for mekanisk dispergering av oljesøl. Vi har fylt ut et vedlegg til søknaden om reisestøtte for reisen til San Ramon. For de andre planlagte reisene har vi tatt dette inn i vedlagte regneark. Hvis ønskelig kan vi lage et separat vedlegg for hver planlagte reise.

Budsjettformål:

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet