Tilbake til søkeresultatene

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Etablering av norsk-amerikanske samarbeidsprosjekter innen digitalisering, nye forretningsmodeller og energiproduksjon

Tildelt: kr 59 999

Prosjektnummer:

299605

Prosjektperiode:

2019 - 2019

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

GCE NODE reiser, sammen med flere bedrifter fra klyngen og NORCE, til Houston i uke 18 og 19 for å delta på/arrangere Agders/N2OTC OTC program og for å stå på GCE NODEs felles-stand under OTC-messen. Flere av de planlagte møtene/arrangementene under oppholdet har som hovedmål å legge grunnlag for nye samarbeidsprosjekter mellom norske og amerikanske aktører, bla: - NorTex Data Science Seminar: Harnessing Energy – Trends, opportunities, challenges and needs (3. mai) - Agder Business Networking Reception (5. mai) - GCE Subsea valley's og GCE Ocean Technology's Technology Breakfast (7. mai) I tillegg vil det bli en rekke spontane/uformelle møter underveis ifm N2OTC-programmet og messen. GCE NODE har, sammen med bedrifter fra klyngen, deltatt på OTC hvert år siden 2009 og hatt en fellesstand med økende deltakelse på messen siden 2015. Reisen er således godt forankret i klyngens strategi.

Budsjettformål:

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet