Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Ocean Week 2019

Tildelt: kr 0,15 mill.

Havet er en viktig leverandør av nødvendige og verdifulle ressurser. Vi trenger ny kunnskap og friske perspektiver på havene. Ocean Week vil stimulere ny kunnskap, økt samarbeid og innovasjon på mange felt innenfor havromsvitenskap –teknologi og samfunnsvitenskap. Dette er viktig for å sikre smart og bærekraftig bruk av havets ressurser. Samfunnsansvar og global kommunikasjon kombinert med betydelige teknologiske fremskritt i havrommet driver frem et økende behov for kunnskap knyttet til kyst- og havområdene. Ocean Week 2019 gir et flerfaglig og tverrsektoriell perspektiv på det vi vet og hva vi trenger å vite om tilstanden til havene. Nasjonale og internasjonale eksperter, næringsaktører, politikere, aktivister og filantroper vil diskutere hvordan kunnskap om teknologi, miljø, biologi, humaniora, samfunnsvitenskap, næringsliv, innovasjon og kunst kan hjelpe oss med å iverksette tiltak for å beskytte havene og sikre en bærekraftig blå økonomi. Konferansen vil gå over 4 dager, 3 dager i Trondheim fra mandag 6. mai tom onsdag 8. mai og en dag, 9.mai i Ålesund og også 9.mai på Hitra & Frøya med båttur og besøk til ordinært merdanlegg og Ocean Farming.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2