Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

The 6th Annual Conference on Environmental Politics and Governance - 2020, Kleivstua, juni 2020

Tildelt: kr 99 999

Det er en tillitserklæring til ISVs forskergruppe innenfor, miljø-, klima- og energipolitikk at instituttet har blitt invitert til å arrangere EPG-konferansen 2020. Arrangementet vil bidra til ytterligere å styrke denne forskningsgruppen og til å konsolidere og utvide gruppens kontakt med noen av verdens beste internasjonale forskere på feltet. Slik nettverksbygging vil være svært nyttig både for fremtidig forskningssamarbeid og med tanke på fremtidige søknader til store internasjonale og nasjonale utlysninger, som Horisont Europa og nasjonale forskningsprogrammer som for eksempel Klimaforsk og ENERGIX. Arrangementet vil også bidra til å oppfylle ISVs sentrale strategiske mål om internasjonalisering og synlighet internasjonalt. EPG-konferansene har typisk god kjønnsbalanse og representerer en arena der unge, fremragende forskertalenter møter og kommuniserer med etablerte, verdensledende forskere på feltet. Alle typer metodologiske tilnærminger er velkommen. En sterk begrensning på antall deltakere (typisk ca. 40) gjør at konkurransen om å komme med er svært hard. Potensielle deltakere sender inn et utvidet abstract, som så sendes ut på «double blind review» til en internasjonal styringskomite, før arrangementskomiteen tar den endelige avgjørelsen. ISV vil sende ut invitasjonen i september-oktober 2019, og endelig program vil foreligge i mars 2020. Selve konferansen avholdes på Kleivstua fra 25. til 28. juni 2020.

Aktivitet:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling