Tilbake til søkeresultatene

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til NILU

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektnummer:

299979

Prosjektperiode:

2019 - 2022

Geografi:

Budsjettformål:

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet