Tilbake til søkeresultatene

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

INSTFUS-midler til NIVA

Tildelt: kr 1,7 mill.

Budsjettformål:

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet