Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

Vær og vegetasjon – 1700-tallet, i dag og i fremtiden

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektnummer:

299984

Prosjektperiode:

2019 - 2020

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Med utgangspunkt i klimahistorisk kildemateriale skal ”Vær og vegetasjon – 1700-tallet, i dag og i fremtiden” stimulere til refleksjon om klimaendringer og konsekvensene av disse. Prosjektet kombinerer nye digitale teknologier som 3D-grafikk og spillteknologi med fysiske kunst- og utstillingsformer. Det skal resultere i 1) en interaktiv digital opplevelse av historisk vær og vegetasjon i Oslo på slutten av 1790-tallet. Ved hjelp av nettressurser og undervisningsopplegg skal denne trekker linjer frem til i dag og videre inn i fremtiden. 2) en fysisk utstilling og kunstinstallasjon som kobler den digitale og den fysiske verden. 3) en søkbar database for det klimahistoriske materialet. Målgruppe Barn og unge, men også voksne med interesse for dataspill og historie.

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima