Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

SEARM - Small Scale Robot Manipulator for Underwater Intervention

Alternativ tittel: SEARM - Liten Robotarm for Intervensjon Under Vann

Tildelt: kr 0,36 mill.

Prosjektnummer:

299990

Prosjektperiode:

2019 - 2020

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

SEArm er en ny robotarm for undervannsfartøy som nylig har blitt utviklet ved Institutt for Marin Teknologi ved NTNU i Trondheim. Armen, som nå eies av Searo AS, er primært designet for små undervannsdroner og er en billig og lett tilgjengelig alternativ til eksisterende teknologi. De fleste robotarmer er designet for store undervannsdroner. Disse dronene er tunge og har evnen til å bære med seg større robotarmer, men de er ikke spesielt godt egnet til å utføre inspeksjon, vedlikehold og reparasjonsoperasjoner i trangere omgivelser. Doktorgradsstipendiat ved Institutt for Marin Teknologi, Bent Haugaløkken, er en av utviklerne av armen, håper at armen kan fylle et nisje-marked. Han forklarer at teamet bak armen ønsker å ha evnen til å utføre reparasjon og vedlikehold med små undervannsdroner, og at disse da behøver muligheten til å manipulere objekter. Armen må være modulær for å øke fleksibilitet og for å utføre ønsket operasjon, og den må være elektrisk slik at den kan kobles på dronens strømkilde. En slik robotarm var ikke å finne på markedet, og den eneste måten å få tak i en slik var å designe og bygge den selv. - Vi innså raskt at det var et marked for slike armer. Fritidsdykkere, forskere og industri er alle potensielle kunder, og vi forventer å se en økt etterspørsel nå som fler og fler tar i bruk undervannsdroner til å utforske, følge og utføre reparasjons- eller vedlikeholdsoperasjoner. ‘’Det nåværende designet kan bestilles som et utvikler-sett (eng: development kit). ‘’ Haugaløkken sier at visjonen til Searo er at kunden selv skal kunne tilpasse produktet til behov, og at en industri-versjon av armen er under utvikling. - Vi leverer også en ROS-pakke som tillater deg å kontrollere armen på egenhånd. Robotarmen er elektrisk, modulær og har nøytral oppdrift. Modulariteten til armen øker fleksibiliteten, og ulike verktøy som gripere, børster og annet utstyr tillater operatøren å tilpasse armen til oppdraget.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020