Tilbake til søkeresultatene

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Mitigating Perceived Threats in Russian and Norwegian Public Discourse

Alternativ tittel: Trusler i russisk og norsk offentlig diskurs

Tildelt: kr 11,9 mill.

THREAT-DEFUSER utforsker «myke» informasjonsstrategier i massemedia og sosiale media som kan brukes i hybrid krigføring. Vi undersøker hvordan Russland oppfattes i Norge, og hvordan Norge oppfattes i Russland i et sikkerhetspolitisk perspektiv. THREAT-DEFUSER er et tverrfaglig forskningsprosjekt som kombinerer moderne verktøy fra statsvitenskap, lingvistikk og medievitenskap til å utvikle nye metoder. Mens forskningen har en tendens til å fokusere på den engelskspråklige verden, bryter THREAT-DEFUSER med denne trenden og retter i stedet søkelyset mot russisk og to offisielle språk i Norge: norsk og nord-samisk. Tre kulturelle perspektiver åpnes opp: 1) et viktig verdensspråk, siden russisk er det nest mest brukte språket på Internett, 2) et nasjonalt majoritetsspråk (norsk), og 3) et minoritets- og urfolksspråk (nord-samisk). Verktøyene utarbeidet i THREAT-DEFUSER-prosjektet er overførbare til andre språk, kulturer og domener, og vil bli delt som åpen kildekode med det internasjonale forskersamfunnet. THREAT-DEFUSER formidler forskningsresultatene aktivt til politiske beslutningstagere (gjennom briefinger og seminarer), til akademikere (via velrennomerte tidsskrift med åpen tilgang) og til allmennheten gjennom et nettsted som vil bli oppdatert jevnlig, podcaster, skolebesøk og en app som gjør det mulig å reagere raskt på stadige skiftninger i nyheter og sosiale medier. THREAT-DEFUSER analyserer Russlands stadig viktigere rolle i utenriks- og sikkerhetspolitikk, også når det gjelder hybrid krigføring. De samme verktøyene brukes til å analysere Russlands holdning til Europa som er av direkte betydning for norsk-russiske relasjoner. Følgende resultater ble oppnådd siden prosjektstart (aktiviteter som inkluderte våre partnere Univerzita Karlova (UK), NUPI, og UTSYN er notert): - to PhD-stipendiater ble ansatt og har begynt å jobbe på prosjektet - en tredje PhD-stipendiat (finansiert av UiT) ble ansatt og skal begynne oktober 2021 - prosjekts nettside ble satt opp: https://threat-defuser.org/, hvor man kan finne resultater, ressurser, osv. (UK, NUPI) - Norway Media Search Engine som viser forhold mellom norske nyhetsmedier er satt opp (UK; dokumentasjon kommer): https://threat-defuser.org/media-search/ - møter av hele prosjektteam hver måned (UK, NUPI, UTSYN) - 1 Kick-off workshop, 1 workshop om Araneum corpora, og 1 workshop om Keyword and Market Basket Analysis (UK, NUPI) - 4 vitenskapelige artikler publiserte (UK) - 1 gjesteforelesning ved Det Norske Vitenskaps-Akademi - 1 gjesteforelesning for et annet relevant NFR-finansiert prosjekt - 5 faglige foredrag for vidergående skoler i Troms/Finnmark - 1 kronikk i norsk nyhetsmedia - 1 webinar for UTSYNs serie ?Forum for utenriks og sikkerhet? - 4 publiserte intervju

THREAT-DEFUSER increases Norwegian capacity to address challenges of hybrid warfare in relation to Norway’s biggest neighbor: Russia. We combine linguistic analysis of the big data of language corpora and path-breaking techniques developed in the Czech Republic with social science approaches such as document, discourse, and intersectional analyses of how language is gendered, racialized, and classed to trigger emotional reactions in populations and exacerbate conflict cleavages in societies. THREAT-DEFUSER integrates these methods to develop tools of analysis for Russian, North Saami, and Norwegian media. Using quantitative analysis of digitally networked communication and reassessing the acquired data through qualitative approaches, THREAT-DEFUSER identifies the role of disinformation in technologically facilitated dynamics of radicalization. We determine the function and possible effects of these dynamics in contemporary hybrid warfare, and develop concrete evidence-based recommendations for reduced vulnerability and increased resilience of societies and political systems in relation to such incursions. Work Package (WP) 1 addresses the language of threats through the lenses of previous scholarship, multi-million/billion-word corpora representing North Saami, Norwegian, and Russian. In WP 2, target texts describing threats are extracted from TV, radio, and Internet portals representing the range of possible news sources, and these texts are analyzed for significant differences from normative language in corpora via Keyword/Keymorph Analysis. Media connectivity is the topic of WP3, which assesses the extent to which media sources are interconnected or mutually isolated. WP4 synthesizes the results from WP2-3 and produces qualitative data sets on actual behavior. WP5 provides a website, podcasts and the NewsRadar app to give citizens access to ratings of news sources, plus scholarly articles and evidence briefs.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser