Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Fitness, Ageing and Bilingualism (FAB): The benefits of regular physical activity and bilingualism for language abilities in healthy ageing

Alternativ tittel: Fysisk helse, aldring og tospråklighet: Fordelene av regelmessig fysisk aktivitet og tospråklighet for språklige evner i sunn aldring

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

300030

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Over hele verden lever mennesker stadig lengre, men lengre liv kan føre til redusert livskvalitet. Selv sunne eldre mennesker kan oppleve tregere kognitiv funksjon, som redusert fokuseringsevne og dårlig hukommelse. Språkevnen påvirkes også av alder. Talen blir tregere og mindre flytende, og eldre mennesker kan oppleve at det oftere blir vanskelig å finne ord. Slike problemer kan føre til redusert selvtillit, sosial isolasjon og ensomhet. Prosjektet vårt undersøker to faktorer som kan redusere disse problemene for eldre voksne: å snakke et andrespråk og regelmessig trening. Selv om forskning viser at begge deler bidrar til å opprettholde kognitiv funksjon, har svært lite forskning sett på deres effekter på språket. Språkfunksjon i aldring er spesielt viktig for tospråklige som, selv når de er unge, kan ha tregere og mindre flytende tale enn enspråklige. Vårt mål er derfor å teste effekten av både fysisk form og å være tospråklig på språkfunksjonen i sunn aldring. Vi vil sammenligne kognitiv og språklig funksjon hos unge og eldre engelskspråklige og norsk-engelske tospråklige for å finne effekten av å være tospråklig og aldrende. Vi vil også gjennomføre en fysisk aktivitetsstudie med eldre voksne i England og Norge som vil delta i et 26 uker langt treningsprogram. Studien med fysisk aktivitet vil undersøke fordelene med et treningsprogram designet for å øke aerob kondisjon sammenlignet med en kontrollgruppe som driver med tøying og yoga. Etter treningsprogrammet vil vi teste språk og kognitiv funksjon på nytt for å avdekke fordelene forbundet med økt kondisjon for en- og tospråklige. Vi vil også måle endringer i hjernestruktur og funksjon for enspråklige. Forskningen vår vil identifisere de positive effektene av å være tospråklig og å være i form for aldring, og generere ny kunnskap om hvordan man best kan opprettholde språkkunnskaper gjennom hele livet.

In developed countries people are living increasingly long lives but the increase in life-span is often associated with a decrease in quality of life. A major contributor to this decrease is the cognitive decline associated with normal, healthy ageing, which is characterized by slower mental functioning, reduced focus and impaired memory. Language function, a central aspect of cognition, is also affected by age. With age, language becomes slower, less fluent, and subject to embarrassing failures in word finding. Such problems have a negative effect on wellbeing, reducing the ability to communicate effectively, increasing social isolation and loneliness. Our proposal investigates two factors that might ameliorate cognitive decline in older adults: speaking a second language and regular exercise. Both have been shown to support non-linguistic aspects of cognition. However, despite its importance for quality of life, language function has received little attention in ageing research. This is of particular importance for bilinguals who, across the life span, have measurably slower and less fluent speech than monolinguals. Our research will test competing psycholinguistic theories of the bilingual disadvantage in language function, which make different predictions about the impact of healthy aging. We compare the cognitive function of young and older English monolinguals and Norwegian-English bilinguals and relate it to key aspects of language use and language proficiency. We will also run a physical activity intervention with the older adults to determine the benefits associated with increased fitness for mono- and bilinguals and measure the associated changes in brain structure and function for monolinguals. Our research will identify the key protective components of language profile and fitness allowing us to optimize our use of regular physical activity and language learning to combat cognitive decline in old age.

Aktivitet:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam