Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Datamarked for transport, energi og klima

Tildelt: kr 99 999

Prosjektnummer:

300119

Prosjektperiode:

2019 - 2019

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Prosjektet vil utvikle prosjekter til det nye lavutslippssamfunnet basert på samfunnsutfordringer. Prosjektet vil fortsette deltakelsen i ERRIN arbeidsgruppene - Energy and Climate - Blue Growth - ICT - Smart Cities - Smart Specialisation - Transport - andre relaterte samlinger innen Internet of Things (IoT Week) Prosjektleder er kontaktperson ERRIN for North Norway EU Office Deltakelse vil skje i Brokerage events knyttet til nye utlysninger i H2020 programmet og relaterte utlysninger. Hensikten er å få nyttig informasjon innen de ovennevnte tema, utveksle kunnskap og bidra til etablering av partnerskap for nye H2020 prosjekter.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020