Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Hyper Hydrogen Stakeholder Seminar

Tildelt: kr 74 999

KPN-prosjektet Hyper (ENERGIX, 255107/E20), ledet av SINTEF Energi, er inne i det avsluttende året. Prosjektets styringskomite, med representanter fra et bredt utvalg industri og FoU, har framlagt ønske om at prosjektet arrangerer et bredere interessent-seminar (“stakeholder”) der målgruppene utvides til å omfatte også embetsverk (“policymakers”) med base i EU-administrasjonen og andre organisasjoner (“NGOs”) i denne sfæren. I tillegg er industri og FoU-institusjoner også interessegrupper for et slikt seminaret.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi