Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

The impact of artificial light on arctic marine organisms and ecosystems during the polar night

Alternativ tittel: Lysforurensning i den Arktise polarnatten

Tildelt: kr 12,0 mill.

Til enhver tid vil halvparten av jordens overflate være mørklagt. Og mens det er mørkt, er en vanlig antagelse at biologiske prosesser som ellers er regulert av solen opphører. Men mørket er også det foretrukne 'habitatet' for de mange nattaktive organismene som heller sover seg gjennom dagen. For mange av disse kan månen, stjerner og nordlyset være viktige informasjonskilder for å kunne regulerer atferd og døgnrytme. Dette gjelder ikke minst i den Arktiske polarnatten. Uheldigvis, med et varmere klima og økt menneskelig aktivitet i Arktis, vil disse naturlige lyskildene mange steder kunne bli mer eller mindre usynlige på grunn av den mye sterkere belysningen fra kunstig lys. Dette prosjektet vil utforske potensielle effekter av kunstig lys på organismer som forblir aktive i en av de siste uforstyrrede og uberørte mørke naturtypene på planeten - den arktiske polarnatten. Prosjektet inkluderer utstrakt bruk av autonome platformer som kan operere uten bruk av kunstig lys. En av de viktigste oppgavene har vært å gjøre eksperimenter der vi tester hvordan forskjellige lyskilder påvirker fisk og dyreplankton. Disse ekseprimentene har så langt avdekket at de fleste farger, inklusive rødt lys, har en stor påvirkning.

Recent advances in the study of Arctic marine ecosystems have caused a radical shift regarding how we perceive their seasonality and function. Instead of an ecosystem that enters a resting state during the polar night, we now recognize a system in which most trophic levels and taxonomic groups remain active. And importantly, a system for which light, even at the dead of night, is the regulative factor. In such a system where organisms remain active and are adapted to detect and respond to extremely low levels of natural light, we hypothesize that their susceptibility towards light pollution is likely to be high. With a continued warming and reduction of Arctic sea ice, human presence in the region is likely to increase. Inevitably, so will light pollution. Moreover, we have carried out a pilot study in the Arctic polar night which showed that the entire pelagic community - fish and zooplankton, alike – avoid the faint light from a research vessel down to at least 200m depth. This has triggered new and innovative hypotheses and research questions that form the foundation of Deep Impact: Can we reliably carry out biological surveys in the dark from vessels illuminated by artificial light? A quantification and assessment of the potential bias introduced from a lit-ship on any measurement, sampling, bio-acoustical surveys and stock assessments of commercial and non-commercial species, holds great potential for providing ground-breaking discoveries relevant for the Arctic region itself and beyond. The Arctic polar night, however, provides the perfect test site from which this may be tested. As such, Deep Impact is highly relevant for the call: (1) it focus on the influence on polar marine ecosystems from the combined effects of climate change and increased human activity, (2) it is based on new and innovative hypotheses and (3) it utilizes the natural advantages of working in Svalbard while at the same time exploring the relevance for lower latitudes.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima