Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Wave parameter prediction from model interfaced radar

Tildelt: kr 49 999

Prosjektnummer:

300350

Prosjektperiode:

2019 - 2019

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Prosjektet skal utvikle og kvalitetssikre en skalerbar forretningsmodell for leveranse av kalibrerte bølgevarsler for alle maritime applikasjoner. Det teknologiske fundamentet for forretningsmodellen er en teknologi (utviklet i Eurostars prosjektet MORA) hvor lokale radar målinger, sammen med regionale bølgepropagasjonsmodeller brukes for å predikere havbølgeparametre i sanntid. EU prosjektet til å få på plass en produkt/kunde matrise og undersøke både markedets størrelse og betalingsviljen i markedet. Utover dette vil vi identifisere manglende teknologikomponenter og legge en plan for hvordan disse kan etableres gjennom lisensiering eller utvikling.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020