Tilbake til søkeresultatene

STRATFEL-Strategiske fellesfunksj.OED

Samarbeid om betongløsninger i Canada

Alternativ tittel: Cooperation on concrete structures in Canada

Tildelt: kr 40 000

Dr.techn.Olav Olsen (OO) utreder sammen med kanadiske og andre samarbeidspartnere muligheten for å bygge flere betongkonstruksjoner i Canada. OO har en lang tradisjon for å videreutvikle bruken av betong både på land og til havs og arbeider nå med å realisere flere prosjekter i Canada sammen med kanadiske industri- og forskningsmiljøer. Som et eksempel så har OO i lengre tid jobbet med å realisere flytende betongkonstruksjoner for olje- og gassproduksjon. Dette har spesielt vært aktuelt for felter i Canada og Norge. Generelt er betongkonstruksjoner svært robuste ved at de kan ha stor kapasitet til å motstå krefter fra for eksempel støt fra isfjell og krever lite vedlikehold i løpet av levetiden. Dette gjør betongkonstruksjonene meget godt tilpasset til det værharde miljøet på kysten av Newfoundland. OO arbeider nå med et forslag til et industriprosjekt (JIP) hvor flere Canadiske oljeselskaper, entreprenører og forskningsinstirusjoner er tenkt å delta.

Reisen vil benyttes, i tillegg til deltagelse på NOIA konferansen, til å planlegge og diskutere muligheten for tre konkrete prosjekt: 1. All concrete LNG - Lagertank for LNG bygd i betong. OO lanserer nå et industriprosjekt (JIP) sammen med TechnipFMC og er i dialog med flere oljeselskaper bl.a. i Canada om gjennomføring. Det planlegges samarbeid med University of Toronto på betongdimensjonering og Memorial University på prosessystemer av LNG tanker. Prosjektet har som mål å bygge en skalamodell for testing av en lagertank for LNG oppført i betong. 2. Concrete Spar - OO har i lengre tid jobbet med å realisere flytende betongkonstruksjoner for olje- og gassproduksjon. Dette har spesielt vært aktuelt for felter i Canada og Norge. OO arbeider nå med et forslag til et industriprosjekt (JIP) hvor flere Canadiske oljeselskaper, entreprenører og forskningsinstirusjoner er tenkt å delta. Reisen vil brukes til å ha møter med disse selskapene. 3. Subsea Iceberg Protection Structure (SIPS) - Technip/FMC i St.Johns har akkurat startet et forskningsprosjekt finansiert bl.a. av Petroleum Research NewFoundland & Labrador, Atlantic Canada Opportunities Agency og InnovateNL. OO deltar i prosjektet sammen med C-CORE og NRC Canada. Prosjektet utreder en alternativ løsning til utgraving av sjøbunn for beskyttelse av brønnhoder (såkalte glory holes) mot isfjell. Prosjektet har nettopp startet og OO vil på reisen kunne ha direkte dialog med de kanadiske prosjektdeltagerne.

Budsjettformål:

STRATFEL-Strategiske fellesfunksj.OED

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet