Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KingCrab-NIR : Development of instrument to measure meat content in King Crab

Alternativ tittel: Kongekrabbe-NIR : Utvikling av instrument for måling av kjøttfylde i kongekrabbeb

Tildelt: kr 0,50 mill.

Fiske av kongekrabbe har blitt en viktig næringsvei i Finnmark. Det spiselige krabbekjøttet sitter i bein og klør. Mengden av dette kjøttet er den viktigste kvalitetsegenskapen på kongekrabbe. Kjøttfylden kan imidlertid variere med skallskifte, tilgang til mat, tetthet av krabber og tid og sted for fangst. Varierende kjøttfylde gir utfordringer langs hele verdikjeden. Fiskerne får lavere pris for lav kjøttfylde, koking og prosessering bør justeres i henhold til kjøttfylde, og ikke minst: Lav kjøttfylde gir reklamasjoner fra kunder over hele verden. I dag finnes det ingen rask og effektiv metode for måling av mengde kjøtt i beina. Dette gjøres manuelt ved å klemme på beina, en metode som er unøyaktig, subjektiv og som krever mye erfaring. Vi har oppdaget at det er mulig å måle kjøttfylde med en instrumentell optisk metode. Denne metoden er rask (ett sekund per måling), ikke-destruktiv (kan brukes på levende krabber) og objektiv. Et prototypesystem er allerede testet ut med meget lovende resultater. Kongekrabbe-industrien er meget interessert i at dette skal utvikles til et kommersielt målesystem som de kan ta i bruk. Markedsmuligheten for et slikt instrument er interessant, men det er nødvendig å kartlegge både potensiale og risiko knyttet til videre utvikling og kommersialisering. I dette prosjektet skal prototypen testes under realistiske forhold og vi vil gjøre forsøk for å få bedre innsikt i metodens muligheter og begrensninger. Markedsmuligheter og intellektuelle rettigheter skal kartlegges og kost- nytte beregninger skal utføres.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020