Tilbake til søkeresultatene

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Green Curses and Violent Conflicts: The Security Implications of Renewable Energy Sector Development in Africa

Alternativ tittel: Ressursforbannelsen og Fornybar Energi i Afrika

Tildelt: kr 6,0 mill.

Halvparten av de voldelige konflikter som skjedde på det afrikanske kontinentet siden midten av 1990-tallet, har vært relatert til naturressurser og energi. NåVi ser nå en betydelig økning at av grønne, fornybare energiprosjekter øker betydelig over hele Afrika for å imøtekomme energibehov og bekjempe klimaendringer. Et viktig spørsmål vi nå må stille er,, hvordan kan vi forhindre at en ressursforbannelse oppstår i de nye sektorene for fornybar energi i afrikanske land? Dette er ikke noe nytt. Afrika har store reserver og mange typer av naturressurser, som olje, gass, mineraler og metaller, skog, vann, og fruktbart land. Til tross for dette har mange afrikanske land blitt forbannet av deres naturressurser. Ressursforbannelsen skjer når naturressurser med høy verdi som olje og diamanter utløse væpnet konflikt, utdype fattigdom og tillate ikke-demokratiske regjeringer å forbli i makten, spesielt i fattige og svake land. Dette prosjektet undersøker hvordan og hvorfor en "grønn forbannelse" kan oppstå i afrikanske land, og hvordan fornybar energi investeringer utløser voldelige konflikter. Prosjektet har så langt samlet inn kvalitative data for fornybare energi prosjekter i fem østafrikanske land, videre har vi startet det kvalitative arbeidet i Uganda med å intervjue ulike parter knyttet til utvikling av fornybar energi prosjektere. I tillegg har vi opprettet en blogg serie som diskutere ulike tema knyttet til prosjektet, så langt har vi 17 poster. Vi har gjennomfør feltarbeid med vår lokale partner, Makerere Univeristy i Uganda, og sett på to ulike fornybare energi prosjekter der. Vi holder også på med feltarbeid i Kenya. I tillegg har vi presentert funn fra prosjketet for the Human Development Report Office.

-

Africa is seeing a rise in the production and use of renewable energy from hydro, solar, and wind power as well as from biomass resources. Yet the continent’s track record in natural resource, energy, and environmental management is poor, with many African countries rich in natural resources having paradoxically suffered from the “resource curse”. Instead of being blessed, resource wealth has instead cursed many Africa countries by bringing about violent conflict, autocratic rule, and entrenched poverty. The enormous increase in renewable energy in Africa in recent years, and the projections for these sectors’ continued growth in the near future as part of poverty alleviation strategies, has not been accompanied by a parallel increase in research on the consequences of this energy revolution. The development of renewable energy projects and sectors pose a set of unique challenges for African states that have not been adequately explored in research, mostly urgently the potential for these sectors and the mineral value chains that support them to trigger violent conflict. We therefore proposed a mixed-method, interdisciplinary project to improve knowledge about 1) the state of renewable energy in Africa; 2) the pathways by which renewable energy conflicts occur; and 3) the types of mechanisms required to prevent and resolve them. We will provide the first cross-continent mapping of knowledge and data on renewable energy sectors and mineral value chains, and of relevant legal and voluntary governance initiatives regulating these sectors. We will generate evidence-based policy recommendations about how to avoid and prevent renewable energy conflicts through a systematic, cross-country analysis of existing evidence as well as through in-depth study of “green curse” dynamics in Uganda. The project will identify paths to violent conflict useful for actors in renewable energy sectors, and propose new violence-preventing institutional solutions in these sectors.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

NORGLOBAL2-Norge - global partner