Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Cost of Doing Politics: Gender Aspects of Political Violence

Alternativ tittel: Politikkens pris: Kjønn og politisk vold

Tildelt: kr 12,0 mill.

Politikken blir stadig mer likestilt. I 2021 var det mer enn dobbelt så mange kvinner i nasjonale parlament som i 1995 (henholdsvis 25.8% og 11.3 %) (Inter-Parliamentary Union), men for mange kvinner er prisen for å engasjere seg politisk vært høy. Flere akademikere og en rekke organisasjoner som jobber med spørsmål knyttet til kjønn og politikk har forsøkt å øke bevisstheten rundt fysiske angrep, trusler og trakassering rettet mot kvinnelige politikere. Gode og grundige analyser av menn og kvinners erfaringer med politisk motivert vold er likevel mangelvare. Derfor vet vi ikke om prisen for å være politisk engasjert er høyere (eller ulik) for kvinner enn for menn. I dette prosjektet undersøker vi hvordan kjønn påvirker omfanget, typen og konsekvensene av politisk motivert vold rettet mot ulike politiske aktører. Vi vil også utvikle strategier for å redusere problemet. Vold mot politikere er et demokratisk problem. Den slår beina under politisk praksis og begrenser både menn og kvinners rettigheter til å engasjere seg i politiske prosesser og på beslutningsarenaer. Hvis kvinner hverken har tilgang til, kan delta i, eller påvirke politikken på samme måte som menn, må vi rette søkelyset mot dette slik at vi kan sikre likestilling i politiske prosesser. Studier av vold tar som regel utgangspunkt i menns erfaringer. Derfor må vi både revurdere metodene våre og sette spørsmålstegn ved konvensjonell kunnskap dersom vi skal forstå om og hvordan vold forhindrer eller begrenser kvinners deltagelse i politikken. I dette forskningsprosjektet bruker et internasjonalt forskerteam flere ulike metoder i en omfattende undersøkelse av om og hvordan kjønn påvirker politisk vold rettet mot politikere i nøye utvalgte land i Afrika og Europa.

Across the globe, there has been a substantial increase in gender equality in political life over the last few decades as women have more than doubled their presence in national parliaments from 1995 (11.3 %) to 2018 (23.4%). However, there are indications that women’s political gains may have come at a high cost. There is growing awareness and reports of physical attacks, intimidation, and harassment aimed at women politicians, in academia as well as among practitioner organizations. This has brought the problem of political violence to the fore. Because of the lack of systematic analyses that compare men's and women's experiences, we do not yet know if the cost of doing politics is higher (or different) for women than for men, or if the violence against women, as relative newcomers to the political sphere, draws increased attention to the cost of politics for all political actors. The proposed project aims to provide a better understanding of how gender shapes the scope, form, and consequences of political violence targeting politicians, as well as to develop response strategies to reduce the problem. It distinguishes itself from existing research in at least four ways: (i) it uses a multi-method approach to analyze gender differences in the extent and type of political violence experienced; (ii) it introduces a new comparative perspective both within and across regions by focusing on six carefully selected countries in two regions (Africa and Europe); (iii) it takes seriously the important step to also investigate the gendered consequences of violence against political actors; and (iv) it makes use of an innovative design thinking methodology to study gender sensitive responses to political violence. The project examines gender aspects of political violence (GAPV) across three pairs of regimes: established democracies (Ireland and Norway), new democracies (Cabo Verde and Ghana), and authoritarian dominant party regimes (Uganda and Tanzania).

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam