Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Contributing to sustainable energy systems in Norway: quantifying life-cycle impacts on biodiversity

Alternativ tittel: Et bidrag til bærekraftige energisystemer i Norge: kvantifisere påvirkninger på biologisk mangfold i et livssyklusperspektiv

Tildelt: kr 5,4 mill.

Elektrisitet er en naturlig del av hverdagslivet. Vi har behov for det til gjøremål som oppvarming, matlaging, eller belysning. Få av oss tenker over hvor elektrisiteten blir produsert og hvilke konsekvenser produksjonen kan ha på livsmiljøet vårt. All produksjon av elektrisitet kan potensielt ha innflytelse på vår helse, livskvalitet og vårt miljø. Dette gjelder for kraft produsert ved bruk av fossile brennstoff, vannkraft, vindkraft eller andre kilder. Kraftproduksjon og tilhørende infrastruktur legger bånd på arealer, endrer vannføring i elver og kan medføre forstyrrelser som har negative konsekvenser for faunaen. Kraftledninger som frakter strøm fra produksjonskilden til forbrukerne bør også tas med i regnskapet over potensielle konsekvenser av kraftproduksjon på miljøet. Kollisjon og elektrokusjon kan for eksempel drepe millioner av fugler hvert år (Loss et al., 2014, 2015). FN har definert flere bærekraftsmål. Å maksimere fornybar energiproduksjon og minimere potensielle negative effekter på biodiversitet er to av disse målene, og det kan åpenbart være avveininger involvert for å nå disse målene. Dette prosjektet har som målsetning å undersøke effektene av kraftledninger på fugler og pattedyr i Norge. Det vil utvikles modeller hvor målet er å avdekke hvilke arter som er mest påvirket av kraftledninger, og i hvilke geografiske områder disse effektene gjør seg mest gjeldende. Tilnærmingen gjøres ut fra et livssyklusperspektiv, dvs. at man tar for seg alle ledd i kraftproduksjonen når man modellerer effektene på dyrelivet. Modelleringsarbeidet egynner med dagens kraftproduksjonssystemer, men vi vil eterhvert også utvikle mulige framtidige scenarioer. Målet er å avdekke hvordan man kan minimere potensielle negative effekter på faunaen. Prosjektet har som mål å bidra til å belyse og minimere avveininger mellom FN sine ulike bærekraftsmål og føre oss et steg videre på vegen mot en mer helhetlig bærekraftsmodell.

-

Norway is committed to contribute to reaching the aims of the international community regarding e.g. the UN sustainable development goals (SDGs) and the Paris Agreement. However, trade-offs exist between several of these goals, such as between maximizing the production of renewable electricity and the related impacts on terrestrial and freshwater ecosystems. In order to comprehensively understand and minimize these trade-offs, it is important to develop approaches that can quantify the impacts of renewable energy systems with a life cycle perspective and a systems-wide approach. A method that is widely used for assessing and comparing such impacts is life cycle assessment (LCA). Building upon existing projects (e.g. BIRDPOL, OPTIPOL, ConSite, SURE), we will develop and apply a model that assesses the impacts of electricity distribution on mammals and birds in Norway. This model will be based on species-specific responses to power lines, species distribution models, and species-area relationships to identify exposure hotspots. By harmonizing the method with models quantifying impacts of electricity generation (i.e., hydropower and wind energy production) we identify where and which species are particularly impacted by the electricity supply system, both for the current situation and possible future expansion scenarios. These results will be the first to represent a systems-wide analysis of biodiversity impacts of electricity production in Norway. While our results will be specific for Norway, the modelling principles are transferable to any other region worldwide, thus having international relevance. This knowledge is of high relevance to policy-makers and NGOs, in order to strive towards a minimization of impacts on ecosystems (as stipulated in SDGs 6 and 15), while maximizing the renewable electricity production (SDG7). Our results will be disseminated to other scientists and used for educating next generation researchers and policy-makers.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi