Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

National multi-centre study: a urine-based test for improved management of bladder cancer patients

Alternativ tittel: Nasjonal multi-senter studie: en urinbasert test for bedre ivaretakelse av blaerekreftpasienter

Tildelt: kr 12,0 mill.

Blærekreft er den femte hyppigste krefttypen i Norge. Opptil 70% av blærekreftpasientene får tilbakefall og følges per i dag opp med hyppige undersøkelser av blærens innside vha et kamera (cystoskopi). En blærekreftpasient har i gjennomsnitt 15-20 slike cystoskopiundersøkelser i løpet av livet. Cystoskopi er både ubehagelig for pasientene og dyrt for samfunnet, og det er et stort behov for en treffsikker urinbasert test som kunne redusert bruken av cystoskopi. Vi har i tidligere studier identifisert lovende biomarkører ("merkelapper") i urin for deteksjon av tilbakefall av blærekreft. Urintesten har vært brukt til å følge en gruppe blærekreftpasienter (50 stk) ved Oslo Universitetssykehus i en toårs-periode (pågående). De foreløpige resultatene viser at urintesten oppdager majoriteten av tilbakefall hos disse pasientene. I flere tilfeller oppdager urintesten kreften tidligere enn den oppdages av cystoskopi-undersøkelsen. I denne nasjonale multisenterstudien tar vi mål av oss å evaluere nøyaktig hvor treffsikker urintesten er, og dermed om den kan brukes til å erstatte deler av dagens cystoskopier. I studien vil vi følge ca 500 pasienter i minimum to år. Urin vil bli samlet inn og analysert ved hver cystoskopikontroll og resultatet av urintesten vil bli sammenlignet med cystoskopiresultatet. Sentrale sykehus i alle helseregionene deltar i prosjektet. Målet vårt er å vise at urintesten er egnet til klinisk bruk. Hvis resultatene tilsier at urintesten er treffsikker nok er langtidsmålet at testen skal implementeres i rutinemessig oppfølging av blærekreftpasienter.

In Norway, bladder cancer is the 5th most common cancer and contributes significantly to morbidity and mortality. Despite being such a common disease, bladder cancer is under-prioritized and understudied. The vast majority of bladder cancers are non-muscle invasive and generally have a good prognosis, but as many as 50 to 70% of the patients experience recurrence and 10-20% progress to more aggressive muscle invasive bladder cancer. Due to the high recurrence rate, bladder cancer patients are frequently surveilled by cystoscopy after curative treatment. Cystoscopy is the gold standard for both diagnosis and surveillance of bladder cancer, but is invasive with suboptimal accuracy, and the frequent use makes bladder cancer one of the most expensive cancer types to manage for society. A non-invasive urinary test based on suitable biomarkers have the potential to replace parts of the cystoscopies and contribute to improved clinical management of bladder cancer. Indeed, such a non-invasive test has been requested for a long time, from both patients and urologists, and represents the clinical practice of tomorrow with clear benefits for the patients and the society. We have recently developed a biomarker-based urine test for detection of bladder cancer, with promising initial results. A national multi-center clinical study aiming at demonstrating the clinical utility of this test was partly granted last year from the health regions. Here we apply for coverage of the remaining costs to fully fund the study.

Aktivitet:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering