Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Magnetic Recycling of Oilfield Production Chemicals - A New Green Approach Giving Zero Chemical Discharge

Alternativ tittel: Magnetisk Gjenvinning av Kjemikalier for Oljefelt Produksjon - en Ny Grønn Tilnærming som Gir Null Kjemisk Utslipp

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektnummer:

300754

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Til tross for et globalt grep mot mer fornybare energikilder, vil også olje- og gassproduksjonen fortsette i mange tiår. I løpet av produksjonsfasen av olje tilsettes mange kjemikalier til brønnstrømmen for å forhindre en rekke problemer som korrosjon og strømningslinjer som for eksempel gasshydrater, skala, voks og asfaltener. Olje- og gassindustrien har i mange år forsøkt å utvikle grønne kjemikalier som har liten eller ingen akutt og kronisk miljøpåvirkning. Imidlertid lider kjemikalier som er grønnere av lave ytelser, høye kostnader og forskjellige uforenligheter med produksjonssystemet. Noen kjemiske resirkuleringsteknologier basert på løsningsmiddelekstraksjon er foreslått, men ingen har ennå blitt brukt i felt. Hovedmålet med dette prosjektet er å undersøke bruken av revolusjonerende miljønanoteknologi for første gang for å forhindre oljefeltstrømningssikkerhetsproblemer, ved å bruke en enkel, kostnadseffektiv metode for å behandle de produserte væskene for en rekke produksjonsproblemer og fjerne produksjonskjemikaliene fra de produserte væskene. Denne metoden er unik, da den vil gi ZERO miljøpåvirkning fra oljefeltoperasjoner. Vi har lykkes med å syntetisere forskjellige monodisperse magnetiske nanopartikler via grønn kjemi. Alle disse partiklene ble fullt karakterisert ved bruk av XRD, TEM, IR og SEM. Vi begrenser for øyeblikket disse MNP -ene med en serie biologisk nedbrytbare polymerer for håndtering av flytsikring. Videre ble disse magnetiske nanopartikler belagt med biologisk nedbrytbare polymerer evaluert for forskjellige oljefeltskalaer (f.eks. kalsitt, baritt og gips) under statiske og dynamiske oljefeltforhold. Denne studien validerte proof of concept for gjenvinning og resirkulering av SPIONs-baserte skalahemmere for første gang. De oppnådde resultatene viste at de ikke-toksiske magnetiske nanopartikler ga utmerket skalahemmende ytelse mot alle testede oljefeltskalaer. I tillegg ble de resirkulerte magnetiske nanopartikler vellykket gjenvunnet og gjenbrukt i flere sykluser, noe som ga en rimelig hemmingsytelse sammenlignet med ferske inhibitorer.

The need for green oilfield production has grown considerably in the last two decades in light of our understanding of environmental issues. Many oilfield chemistry fouling (flow assurance) problems occur, such as corrosion, gas hydrates and scale. A major problem of most of the chemicals used to avoid these problems is that they are not environmentally friendly, either due to acute or chronic toxicity or low biodegradability. The main project described herein will consist on three large work packages, which will focus on design, synthesis, characterization, and application of novel environmentally friendly polymer-capped nanoparticles in the oil and gas industry. We will design and test new magnetic nanoparticles (MNPs), known to be non-toxic, that can be used to treat oilfield production problems and yet be fully recyclable, thus avoiding environmental pollution to the sea. All new MNPs will be analyzed by different techniques such as transmission electron spectroscopy (TEM), scanning electron microscopy and dynamic light scattering particle size analysis. In addition, studies of the biodegradation and ecotoxicology of all synthesized MNPs is essential to approve our aim, which the development of green oilfield production. Furthermore, we propose that the new environmentally-friendly nanoparticles incorporating polymers (e.g. PVP and PVCap) will be tested for THF hydrate crystal growth inhibition and Structures (I) and (II) gas hydrate inhibitor performance in high-pressure rocking cell and compared to some commercial KHIs. We will also investigate the new MNPs as scale inhibitors effective for barium sulfate, calcium carbonate and sulfides scale inhibition at a variety of temperatures and produced water conditions. Scale inhibition efficiency of oilfield scale is normally measured by Dual Scale Rig equipment to determine the minimum inhibitor concentration (MIC). Finally, removal and recycling of the MNPs will be investigated using various magnetic devices.

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum