Tilbake til søkeresultatene

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Co-Creation: Expectations, Challenges and Coping Strategies in Norwegian Local Governments

Alternativ tittel: Samskaping: Forventninger, utfordringer og mestrings-strategier i norske kommuner

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektet studerer «samskaping», som viser til en bestemt type interaksjon mellom offentlige, private og sivile aktører. Formålet med samskaping er å mobilisere ressurser og ideer fra borgere og andre relevante interessenter for å skape «offentlig verdi», f.eks. løse aktuelle kollektive problemer eller forbedre offentlig tjenesteproduksjon. Prosjektet skal analysere spredningen av begrepet «samskaping» i norske kommuner, undersøke hvordan begrepet forstås og hvilke forventninger aktører har til «samskaping». I tillegg skal prosjektet undersøke hvordan «samskaping» utfordrer og kanskje til og med kolliderer med etablerte styringsroller, organisasjonsstrukturer, ledelses-praksiser og demokratiformer i norske kommuner. Endelig skal prosjektet studere hvordan kommuner og deres ansatte håndterer disse utfordringene. Det engelskspråklige «co-creation», som har gitt opphav til begrepet «samskaping», handler om hvordan innbyggere og andre interessent-grupper kan involveres i offentlig problemløsning og tjenesteproduksjon. Det norske begrepet har ingen lang forhistorie. Så sent som i 2014 var «samskaping» er marginalt begrep, men har siden den gang vokst fram som et av de viktigste reform-begrepene i norsk offentlig sektor, hyppig brukt av departementer, KS og kommuner. Mobilisering av samfunnets ressurser, f.eks. å bruke frivillige, er selvsagt ingenting nytt i Norge, snarere har det lange historiske røtter. Men norsk offentlig sektor har i stor grad fulgt andre styringsideer etter 1945, basert i klassiske byråkratiske modeller, og i senere år med større vekt på markedsmekanismer og tiltro til profesjonell ledelse. Prosjektet vil utforske konsekvensene av «samskaping» for moderne norske kommuner, og de utfordringer og tilhørende mestringsstrategier som denne ideen aktualiserer. Kunnskap om disse prosessene er en nødvendighet dersom en skal utnytte de positive sidene ved «samskaping» uten å kaste om på etablerte styrings, organisasjons- og ledelsesformer.

-

The aim of this research project is to understand what lies behind the growing interest in co-creation. The project will look at how and why the notion of co-creation emerges in national policy strategies, how it is translated into and between local governance practices, and how its local adoption is accompanied by a particular set of expectations to what co-creation can achieve. The project is particularly interested in how co-creation challenges, and perhaps even clashes with, established forms of local government, and how local public managers aim to cope with challenges, conflicts and dilemmas that emerge when co-creation is introduced in a context characterized by representative democracy, bureaucratic administration and newly added elements of performance management and market governance. The burning question is how a pragmatic use of local coping strategies enable local governments to harvest the merits and mitigate the problems of a new synthesis between existing and emerging forms of governance. The research methods applied consist of different qualitative techniques suited to answer the three research questions, focusing on expectations, challenges and coping strategies, respectively. Document studies in terms of analyses of national and local policies and reform strategies and public statements from public officials will contribute to answering what public sector actors understand by co-creation. A number of case studies of selected Norwegian municipalities is well suited for answering research question 2 and 3, focusing on challenges and coping strategies. Hence, a mapping of role dilemmas, coping strategies and efforts to adjust the institutional design of local government calls for in depth studies of processes and events.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning