Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Lifespan and inter-generational respiratory effects of exposures to greenness and air pollution: the Life-GAP project

Alternativ tittel: Effekter av luftforurensing og grønne områder på lungehelse gjennom livsløpet: Life-GAP prosjektet

Tildelt: kr 11,5 mill.

I Life-GAP prosjektet vil vi undersøke hvordan luftforurensing og grønne områder påvirker lungehelse gjennom livsløpet og på tvers av generasjoner. Life-GAP bygger på den store Respiratory Health in Northern Europe (RHINE) studien, en spørreundersøkelse med mer enn 20 000 deltakere fra Norge, Danmark, Sverige, Island og Estland. Deltakerne var fra 20 til 44 år gamle når de deltok første gang i 1990, de har svart på oppfølgings-spørreskjemaer i både 2000 og i 2010 - og vi er nå i gang med en 30-års oppfølgingsundersøkelse. I 2015 svarte deres voksne barn også på et stort spørreskjema (> 8000 personer, RHINESSA studien). I Life-GAP databasen skal vi kombinere spørreskjema-informasjon fra alle deltakerne med informasjon fra nasjonale registre og informasjon om eksponering for luftforurensing og grønne områder gjennom livsløpene deres. Ved å bruke Life-GAP databasen, kan vi undersøke om også lave nivåer av luftforurensing kan være helseskadelig hvis eksponeringen varer over lang tid, og om grønne områder kan ha en positiv effekt. Vi vil undersøke en rekke endepunkter, fra milde luftveissymptomer til medikamentbruk og sykehusinnleggelser, og også dødelighet. Resultatene våre vil bli presentert i vitenskapelige artikler og på konferanser. Første artikkel i Life-GAP ble publisert i august 2020 (Nordeide IN et al, Int J Environ Res Public Health 2020). Dette er en av totalt 12 planlagte vitenskapelige artikler fra prosjektet og er nærmere beskrevet i framdriftsrapporten for 2020. I 2021 gjennomføres en omfattende datainnsamling for RHINE IV, og vi har derfor i henhold til prosjektplanen ingen vitenskapelige publikasjoner for inneværende år. Vi har etablert en Life-GAP nettside der vi kommer til å poste resultater og nyheter fra prosjektet. Vi er også i gang med en kommunikasjonsplan for hvordan vi kan nå ut til en større befolkning med budskapet vårt. Nettsiden for prosjektet finner du her: https://www.uib.no/en/rg/gap/148378/life-gap-project

The Life-GAP project will study how air pollution affects respiratory health over time and across generations, with particular focus on low exposure levels. We will also investigate potential beneficial effects of greenness: an exposure that has been suggested to improve certain aspects of health but where little so far is known regarding respiratory effects. Life-GAP will focus on numerous outcomes of lung health: symptoms, diseases, medication use, hospitalisations - as well as factors at birth affecting lung health later in life (birth weight, pre-term birth), and the end-stage outcome: mortality. We will investigate both associations and population attributable risks, to be able to assess how much of the lung outcomes could be avoided if pollution exposures were removed. Life-GAP is based on the Respiratory Health in Northern Europe study (RHINE), a large population-based questionnaire cohort study of parents and offspring, with a 30-year follow-up of the parents being conducted in 2020. We will enrich these data with unique data from national registries (cause of death, birth-, prescription- and hospital data), and with environmental exposure data (greenness, NO2, PM2.5, PM10, O3 and black carbon) assigned to each participant far back in time based on residential address history. The lifespan cohort includes 21659 participants aged 20-44 years at baseline, and the generation study includes 8260 offspring with one parent from the lifespan cohort. Life-GAP has international research cooperation of supreme quality, and active user involvement from the Norwegian Asthma and Allergy Association. We will in the beginning of the project establish an end-user panel inviting also representatives for health professionals, city planners and policy makers in addition to our existing patient representative, to ensure that we focus our research where it has the best potential impact, and having the users' "lived experience" to guide us along the way.

Aktivitet:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet