Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Parsing the developmental and genetic architecture of risk and resilience in the adolescent brain

Alternativ tittel: Kartlegging av utviklingsmessige og genetiske kjennetegn til sårbarhet og motstandsdyktighet i ungdomshjernen

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

300767

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2028

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Ungdomsårene er en periode av livet med store fysiske, sosiale og psykologiske endringer. Ungdomshjernen er plastisk, hvilket muliggjør den raske utviklingen fra barndom til voksen. Samtidig ser vi en økt risiko for å utvikle psykiske lidelser i denne livsfasen, hvor 50% av voksne pasienter rapporterer at de opplevde symptomer før 14 år og 75% før 24 år. Sykdomsdebut for de fleste mentale lidelser ser derfor ut til å sammenfalle med en tidsperiode med store endringer i hjernen, samt overgangen til nye roller i livet gjennom ungdomstiden. De underliggende mekanismene for risiko og motstandsdyktighet til mentale lidelser i ungdomshjernen er derimot mindre kjent, som har bremset utviklingen av verktøy for tidlig oppdagelse, individuell klinisk prediksjon og behandling. Ved å studere hjernen til et stort antall deltakere i den norske Mor-, far og barn-studien (MoBa) vil vi undersøke samspillet mellom genetiske, hjerne-biologiske og miljømessige/sosiale variabler, både for å forstå og kartlegge normal hjerneutvikling, samt avdekke hvordan unormal utvikling henger sammen med psykiske symptomer. Vi vil sammenstille data fra hjerneavbilding, mål på kognisjon og mental helse, samt biologiske mål. På sikt vil resultatene kunne bidra til forebygging, oppdagelse, og behandling av psykiske lidelser. Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus, og forskergrupper i Trondheim, Bergen, Tromsø og Stavanger.

In contrast to most major somatic and neurological conditions, whose incidence and prevalence increase with advancing age, mental disorders primarily affect children, adolescents, and young adults. Indeed, 50% of patients experience symptoms before 14 years of age and 75% before the age of 24. Thus, the onset of most mental disorders co-occur with profound neurodevelopmental changes and transitions to new life-roles during adolescence. However, the mechanisms underlying risk and resilience in the adolescent brain are largely unknown, seriously impeding the development of useful tools for early detection, individual clinical prediction and treatment. Our main hypothesis is that sensitivity to external demands is a sine qua non for individual adaptation to dynamic environments, but comes at the cost of increased susceptibility when facing poor environmental conditions. Differential (between-subject) and dynamic (within-subject) susceptibility to mental illness are mediated by individual differences and temporary fluctuations in brain plasticity during childhood and adolescence. Such mechanisms influence the extent to which the environment is able to act on the brain, thus serve as critical modulators of gene-environment interactions during formative teen years. In order to test this hypothesis, our interdisciplinary and international team will combine existing large-scale brain imaging genetics databases (n>50,000) with a novel brain imaging effort of the genotyped and richly phenotyped MoBa cohort (n ~5000, followed from birth), thus constructing a unique openly available resource for the international research community. By defining the mechanisms and boundaries of brain plasticity as our Archimedean point, we will leverage these resources to pursue our fundamental aim of parsing the heterogenous neurodevelopmental architecture during adolescence, its environmental and neurogenetic modulators, focusing on mechanisms of risk and resilience in the adolescent brain.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder